Aptahems VD interjuad av Mangold Fondkommission

2024-04-24

Mangold Fondkommission publicerade idag en intervju med Aptahems VD Mikael Lindstam där han ger en introduktion till bolaget och dess läkemedelskandidat Apta-1.

Intervjun kan ses via följande länk:

https://www.youtube.com/watch?v=QV9FAER63KE

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar RNA-baserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.