Aptahems företrädesemission – beskrivning av uniträtter

2020-09-11

Aptahem kommunicerade den 9 september 2020 att man har för avsikt att genomföra en företrädesemission förutsatt att den extra bolagsstämman godkänner företrädesemissionen. Företrädesemission är uppbyggd som en unitemission.

Befintliga aktieägare tilldelas uniträtter motsvarande aktieägarens aktieinnehav. För varje aktie man äger tilldelas en uniträtt. En uniträtt innebär att en aktieägare får rätt att teckna units i företrädesemissionen. En unit är ett instrument som innehåller flera olika värdepapper. I Aptahems företrädesemission kommer 1 unit att bestå av 3 aktier, 2 vederlagsfria teckningsoptioner av TO5 och 1 vederlagsfri teckningsoption av TO6. Se bild nedan.

Uniträtter_beskrivning

För att teckna 1 unit krävs det 8 uniträtter. Priset är 5,40 SEK/unit. Den som innehar uniträtter kan under perioden 7 oktober – 23 oktober 2020 välja att nyttja sina uniträtter för att teckna units i Aptahems företrädesemission.

Exempel
En aktieägare som äger 1 000 aktier i Aptahem tilldelas i samband med företrädesemissionen 1 000 uniträtter. Aktieägaren kan därmed teckna 125 units eftersom 8 uniträtter ger 1 unit (1 000 uniträtter / 8 uniträtter = 125 units).

För varje tecknad unit kommer aktieägaren tilldelas 3 aktier, 2 teckningsoptioner TO5 och 1 teckningsoption TO 6.

125 units innebär att aktieägaren tilldelas 375 aktier, 250 teckningsoptioner TO5 och 125 teckningsoptioner TO6.

[mk_button dimension=”savvy” size=”medium” icon=”mk-icon-cloud-download” url=”https://aptahem.com/wp-content/uploads/2020/09/200911_Unitemission_Instruktioner.pdf” outline_skin=”custom” outline_active_color=”#941414″ outline_active_text_color=”#941414″ outline_hover_bg_color=”#941414″ outline_hover_color=”#ffffff”]LADDA NER DOKUMENT[/mk_button]