Aptahem utser Ingela Hallberg till ny CMO

2022-06-01

Aptahem (publ) meddelar idag att Ingela Hallberg tillträder som ny medicinsk chef (CMO) i bolaget från den 1 juni 2022. Ingela har lång och gedigen erfarenhet från läkemedelsindustrin där hon haft ledande befattningar inom klinisk forskning och utveckling samt medical affairs i ett flertal läkemedelsbolag, både i regionala och globala roller, och inom ett flertal olika terapiområden. Sedan 4 år bedriver hon sin egen verksamhet med att bla hjälpa start-up bolag inom lifescience att vidareutveckla sina produkter. Ingela är legitimerad läkare med erfarenhet från kardiologiska avdelningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Ingela ersätter Anders Bylock som inte har möjlighet att lägga den utökade tid som krävs för att täcka Aptahems uppväxling till kliniskt bolag. Anders har varit bolagets CMO sedan 2018 och även, sedan 2017, ordförande för det vetenskapliga rådet. I samband med att Ingela tillträder som ny CMO inleder Aptahem processen att också se över det vetenskapliga rådet. Syftet är att bredda rådet till att omfatta mer än vetenskapliga frågeställningar.

Ingela Hallberg, CMO, kommenterar:
”Aptahems utvecklingsprojekt inom sepsis är väldigt intressant och jag ser fram emot att bidra med min breda medicinska erfarenhet från olika terapiområden. Jag har under många år arbetat med utvecklingsprojekt i globala läkemedelsbolag, och ser Apta-1 som en väldigt spännande och innovativ läkemedelskandidat. Dess unika verkningsmekanism gör den väl lämpad att prövas som en framtida behandling för olika svåra inflammatoriska tillstånd där sepsis kommer vara en första intressant indikation.”

VD Mikael Lindstam kommenterar
”Med Ingela som CMO kommer Aptahem få tillgång till en erfaren ledare som kan fokusera på att ta Aptahem in i klinisk fas. Hennes bakgrund från ledande befattningar i olika globala läkemedelsbolag ger ett värdefullt tillskott, liksom hennes breda erfarenhet från utvecklingsprojekt inom olika terapiområden. Jag vill även tacka Anders för hans värdefulla insatser genom åren, både som CMO och som vetenskaplig rådgivare.”

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.