Aptahem tidigarelägger publicering av tredje kvartalets delårsrapport till den 24 oktober 2019

2019-09-24
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) meddelar idag att bolaget har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av sin delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2019, från den 14 november 2019 till den 24 oktober 2019.

Tidigareläggningen sker för att ge insynspersoner i bolaget möjlighet att teckna eller handla optioner som aktier under den kommande teckningsperioden av serie 4 (TO4). Enligt rådande marknadsreglemente förbjuds nämligen insynspersoner att handla i aktien under en 30-dagarsperiod innan offentliggörande av en finansiell rapport.
Delårsrapporten för 1 juli – 30 september 2019 kommer att publiceras på torsdagen den 24 oktober 2019.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2019.

Om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.