Aptahem meddelar stärkande forskningsresultat med Apta-1 från färdigställd NHP-studie

2019-10-11
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) meddelar idag positiva slutresultat från den exploratoriska sepsisstudien med non human primates, NHP-studien. De nya prekliniska resultaten styrker fortsättningsvis att Apta-1 är en multiverksam läkemedelskandidat med potential inom behandling av sepsis. Den färdigställda omfattande studierapporten bidrar till ytterligare fördjupande kunskaper om Apta-1s verkningsmekanismer och öppnar preliminärt nya patentmöjligheter.

Resultaten från NHP-studien har bidragit till en ökad förståelse om de antikoagulerande, antiinflammatoriska och immunomodulerande effekter som Apta-1 tidigare demonstrerat. NHP-studien har påvisat att Apta-1 har förmågan att både direkt och indirekt påverka de mekanismer som leder till en positiv hälsoförändring hos de Apta-1-behandlade djuren genom de nu ytterligare tydliggjorda verkningsmekanismerna. Dessa resultat adderar nya effekter och bekräftar upptäckter i tidigare prekliniska studier vilket stärker Apta-1s position som ett potentiellt sepsisläkemedel.

En av de nya effekterna som studien visade är att Apta-1 verkar pro-fibrinolytiskt vilket är viktigt för att hålla koagulationssystemet i balans där Apta-1 reglerar komplexet tPA/PAI-1* och innebär att Apta-1 har en blodproppslösande effekt. Vidare har resultaten visat att Apta-1 har förmågan att främja en naturlig reparation av skadad vävnad. Dessa två upptäckter tillsammans visar på Apta-1s potential i att förhindra stopp i blodkärl och även förebygga skador på kärlväggar orsakat av blodproppar samt förhindra kärlläckage och blödning.

Ytterligare en upptäckt från NHP-studien är Apta-1s förmåga att stimulera en ökad produktion av protein som hjälper kroppen att rensa ut skadade eller döda celler (apoptos). Detta indikerar preliminärt att Apta-1 kan spela en viktig roll som skydd mot autoimmuna sjukdomar.

Dessa nya effekter avser Aptahem utvärdera i mer detalj.

Mikael Lindstam, VD på Apathem, kommenterar: ”Detta är mycket goda och bekräftande nyheter om Apta-1s förmåga att potentiellt vara en utmärkt läkemedelskandidat vid sepsis. Den väsentligt utökade kunskapen som beskrivs i rapporten styrker vår övertygelse om Apta-1s positiva egenskaper. Aptahems argumentationsbas stärks betydligt gentemot potentiella partners, licenstagare och även fortsatt akademiskt arbete, liksom värdet genom eventuella nya patentansökningar”.

Luiza Jedlina, forskningschef på Aptahem och arkitekten bakom alla studier på Apta-1, fortsätter: ”Den nu rapporterade studien har gett oss en betydligt bättre bild av Apta-1s funktion. Det är glädjande att kunna meddela de nyupptäckta effekterna och bekräfta det vi noterat i tidigare studier, nämligen att se överlevnad och ökad hälsa också i primater”.
Bolaget kommer framöver att undersöka ytterligare patentmöjligheter med bas i dessa nya forskningsresultat. Vidare kommer mer fullständiga studieresultat att skickas in för publikation i internationella vetenskapliga tidskrifter.

* tPA (tissue Plasminogen Activator)/PAI-1 (Plasminogen Activator Inhibitor-1)

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2019.

Om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.