Aptahem meddelar att leveransen av substans är försenad

2019-02-08
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) meddelar idag att tillverkningen av substans är försenad på grund av tekniska utmaningar. Följaktligen förväntas starten av de planerade kliniska prövningar för Apta-1 att försenas.

Aptahem rapporterar att substans inte kommer att kunna levereras på utsatt tid. Behovet av att producera ytterligare substans uppstod förra året vid genomförandet av bolagets prekliniska toxikologiska program och meddelades i ett pressmeddelande den 28 augusti 2018. Aptahem har meddelats att förseningen beror på ett flertal tekniska svårigheter i den kontrakterade tillverkarens produktion.

Kontraktstillverkaren arbetar på lösningar och samtidigt med dessa aktiviteter utvärderar Aptahem flera alternativa vägar för att begränsa förseningen. Marknaden kommer att delges fler detaljer när Aptahem har arbetat fram en ny tidslinje och uppskattning av kostnader.

”Dagens besked är mycket beklagligt och jag kan inte säga annat än att jag är besviken över att vi inte lyckas hålla vår kommunicerade tidslinje. Men jag är säker på att vi hittar en lösning som kommer att ta oss till nästa steg i utvecklingen så snabbt som mjöligt”, kommenterade Mikael Lindstam, VD för Aptahem.

Följaktligen innebär dagens besked att starten av den kliniska studien inte kommer att kunna ske under det tredje kvartalet i år, vilket tidigare har meddelats.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2019.

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.