Aptahem: insynspersoner och anställda avser teckna aktier i nyemissionen

2017-10-03
MAR

Aptahem (publ) meddelar att VD Mikael Lindstam samt CSO Luiza Jedlina avser att teckna andelar i den pågående nyemissionen utan att utnyttja stöd från tilldelade teckningsrätter.

Aptahem (publ) meddelar att insynspersonerna VD Mikael Lindstam samt CSO Luiza Jedlina avser att teckna andelar i den pågående nyemissionen. Tilldelade units har automatiskt avyttrats via Nordnet utan insynspersonernas inverkan vilket även har inrapporterats hos Finansinspektionen. Teckning kommer därför att ske utan stöd av teckningsrätter.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2017.