Aptahem ingår samarbete med University Health Network i Kanada för att testa Apta-1 i en coronavirus-modell

2020-07-09
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) meddelar idag att bolaget ingår ett samarbete med University Health Network, ett universitetssjukhus med koppling till Torontos universitet i Kanada. Samarbetet syftar till att utvärdera den antikoagulanta Apta-1 som en hämmare av hyperinflammatorisk respons och en inducerare av vävnadsreparation för att potentiellt kunna behandla sjukdomen Covid-19.

Forskarteamet i Kanada, som leds av professor Mingyao Liu, har utvecklat en unik in vivo coronavirus-inducerad akut lungmodell för att studera SARS med patologiska funktioner som är gemensamma för SARS och Covid-19. Det är den enda in vivo-modellen i sitt slag i världen. Modellen använder MHV-1-viruset för att inducera SARS-CoV-2-symptom och kräver ingen hög säkerhetsklassning, vilket påskyndar forskningen för att tillgodose det akuta behovet. Resultaten av Aptahems NHP (non-human primate)-studie med Apta-1 som presenterades för professor Liu väckte hans intresse. Professor Liu insåg Apta-1s potential att behandla patienter som utvecklar akuta andningssvårigheter* vid Covid-19.

Luiza Jedlina, vetenskaplig chef på Aptahem, kommenterar: “Vi är väldigt glada över att samarbeta med professor Lius grupp. Hans forskningskompetens matchar perfekt vårt mål att utvärdera de potentiella effekterna av Apta-1 och dess verkningsmekanism som vi hittills har observerat. Professor Liu är en av ledarna för en av världens främsta forskarlag för lungtransplantation, vilket gör honom väldigt kunnig och erfaren inom området för allvarliga lungskador. Vi ser fram emot att se resultaten av hur Apta-1 verkar i den här innovativa in vivo-modellen. Om utfallet är positivt kan arbetet resultera i att utveckla Apta-1 till en potentiell behandling för patienter som drabbats av virus-orsakade symptom, såsom de patienter som fått en allvarlig Covid-19.”

“Bristen på en specifik behandling för Covid-19 kräver omfattande forskning. Den potentiella användningen av Apta-1 som en framtida behandling inger nytt hopp om att kunna bemästra den här utmaningen” säger professor Liu**.

*Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS

**Senior Scientist at the Toronto General Hospital Research Institute at the University Health Network; the James and Mary Davie Chair in Lung Injury, Repair and Regeneration; and a Professor of Surgery, Medicine and Physiology, and Director of Institute of Medical Science at the University of Toronto’s Faculty of Medicine, University of Toronto, Canada.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2020.

Om The Latner Thoracic Research Laboratories
The Latner Thoracic Research Laboratories finns i Princess Margaret Cancer Research Tower i Toronto General Hospital Research Institute, University Health Network (UHN). Latner Labs forskningsprojekt har primärt fokus på luftvägsfibros, lungtransplantation, akut och kronisk lungskada och lungregeneration. https://www.uhnresearch.ca/

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.