Aptahem ingår produktionsavtal med BioSpring

2017-08-10
MAR Regulatorisk

Aptahem AB (publ) kan idag meddela att bolaget har ingått ett produktionsavtal med BioSpring, en av världens ledande oligonukleotidproducenter. BioSpring har kontrakterats för substanstillverkningen av läkemedelskandidaten Apta-1 inför bolagets prekliniska och stundande kliniska utvecklingsarbete.

Aptahem AB (publ) kan idag meddela att bolaget har ingått ett produktionsavtal med en av världens ledande oligonukleotidproducenter. BioSpring har varit aktiva sedan 1997 och erhöll cGMP-certifiering (current Good Manufacturing Practice) för tillverkning av terapeutiska oligonukleotider år 2007. BioSpring har kontrakterats för substanstillverkningen av den aptamerbaserade läkemedelskandidaten Apta-1. Avtalet med BioSpring är en av de slutgiltiga pusselbitarna för färdigställandet av Aptahems nya utvecklingsplan för Apta-1, vilken kommer att kommuniceras inom kort.

Mikael Lindstam, VD på Aptahem, kommenterar ”Det är mycket glädjande att idag kunna meddela att vi med dagens avtal tar ytterligare ett steg närmare en klinisk prövning med Apta-1. BioSpring är världsledande experter på produktion av aptamerbaserade produkter och kommer att vara en stor tillgång vid genomförandet av vår utvecklingsplan. Med mycket lovande resultat från prekliniska djurmodeller och tillsammans med en mycket kompetent substanstillverkare är vi nu väl rustade för det kommande kliniska arbetet.”

Frankfurt-baserade BioSpring innehar cGMP-certifiering och är en välkänd aktör som förser den globala marknaden med syntetiska oligonukleotider för terapeutiska, diagnostiska och forskningsrelaterade ändamål. Företaget har en mycket bred tillverkningskompetens och erbjuder allt från småskalig produktion för forskning hela vägen till fullskalig kommersiell produktion av godkända läkemedel. BioSpring erbjuder även ett stort utbud av tekniska tjänster som kommer kunna stödja Aptahems utvecklingsarbete.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2017.

Kort om Aptahem
Aptahem utvecklar nya blodproppshämmande och antiinflammatoriska läkemedel för behandling av kardiovaskulära och inflammatoriska sjukdomar. Med sin primära läkemedelskandidat Apta-1 siktar bolaget på att utveckla en helt ny typ av behandling med både koaguleringshämmande och antiinflammatoriska effekter av allvarliga och akuta sjukdomar. Bolaget innehar patent för Europa, Kina, USA och Kanada samt patentansökning i Indien.