Personer

Ledning

Mikael Lindstam

VD & medgrundare

Mikael Lindstam har varit involverad i uppstartsverksamhet och utvecklingsprogram som har genererat investeringar på mer än 250 miljoner SEK från företag, privat och offentligt kapital. Mikael har varit med och utvecklat Aptahem AB, Cyxone AB, Galecto Biotech AB, Gabather AB och Serstech AB, samt genomfört ett antal licensavtal och IP-försäljning i privata och statliga organisationer. Mikael är också Founding Partner i Accequa investeringsfond som fokuserar på affärsutveckling på tidigt stadium av start-ups inom bioteknik och hanterar innehav, patent och licensportfölj. Mikael har doktorsexamen i oorganisk kemi samt vidareutbildning inom marknadsföring, entreprenörskap och personalledning.

Innehav i bolaget:
Mikael Lindstam äger 238 875 aktier i bolaget.

Anders Bylock

CMO & ORDFÖRANDE VETENSKAPLIGA RÅDET

Docent och Leg Läkaren Anders Bylock är en välkänd expert på kardiovaskulära utvecklingsfrågor inom såväl preklinik, kliniska studier samt registreringsansökningar. Docent Bylock specialiserade sig inom thoraxkirurgi vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och har sedan haft en internationell karriär inom kardiovaskulär forskning och utveckling i Europa och USA. Han började arbeta inom läkemedelsindustrin som Director of Clinical Research vid MSD Sweden, men har sedan haft ett flertal positioner under 17 år på AstraZeneca, bland annat som Director för avdelningarna Clinical Pharmacology och Clinical Drug Safety. Under åren 2011-2016 har Dr Bylock varit Senior Global Director på avdelningen Global Clinical Development & Medical Affairs vid Boehringer Ingelheim GmbH & Co KG i Tyskland, där han medicinskt ledde ett stort antal kardiovaskulära projekt i olika stadier.

Innehav i bolaget:
Anders Bylock äger 13 998 aktier i bolaget.

Ola Skanung

CFO

Har en bakgrund som Civilekonom, fördjupning entreprenörskap, med ytterligare studier i förändringsledarskap och revision. Många års erfarenhet som CFO och stor erfarenhet från, och ett brinnande intresse för, att arbeta med snabbväxande bolag.

Innehav i bolaget:
Ola Skanung äger 162 623 aktier i bolaget.

Luiza Jedlina

CSO & medgrundare

Som tidigare projektledare i Forskarpatent fonden var Luiza avgörande för att etablera den studie som indikerade de föreslagna läkemedelskandidater och utvecklingsvägen för en kommersiell terapeutisk produkt. Förutom sina 3 år som biotech konsult har Luiza 15 års vetenskaplig erfarenhet inom cellbiologi, immunologi och hematologi, epidemiologi och biokemi samt som utvecklare av vaccin mot parasiter. Luiza har arbetat som gästforskare och koordinator i flera EU-finansierade forskningsprojekt och har utvecklat nya metoder för experimentellt och analytiskt biokemi är en meduppfinnare till två patent. Luiza är doktor i molekylär parasitologi och immunologi samt har en masterexamen inom toxikologi och är en av medgrundarna av Aptahem AB.

Innehav i bolaget:
Luiza Jedlina äger 125 125 aktier i bolaget.

Ulf Björklund

COO

Ulf har mera än 30 års erfarenhet inom läkemedelsutveckling från både stora och små bolag. Från 1983 till 2002 var Ulf verksam främst inom klinisk forskning inom olika chefspositioner på Kabi Pharmacia AB / Pharmacia & Upjohn / Pharmacia. Från 2002 till 2010 var Ulf VD i OxyPharma AB och åren 2010 till 2016 VD i Aprea AB. Idag driver Ulf eget företag som konsult med inriktning mot läkemedelsutveckling och projektledning inom Life Science. Ulfs aktuella styrelseuppdrag är; Lipum AB (styrelseordförande), MedicaNatumin AB och TikoMed AB (styrelseledamot). Ulf har en Apotekarexamen från Uppsala Universitet.

Suzanne Kilany

CLINICAL RESEARCH DIRECTOR

Suzanne Kilany är utbildad onkologisjuksköterska och har arbetat på Sahlgrenska under många år. För drygt 30 år sedan gick hon över till läkemedelsindustrin, där hon under sin karriär har samlat lång och mångsidig erfarenhet inom kliniskt utvecklingsarbete bland annat som ansvarig för kliniska studier i Europa, Ryssland och USA. Genom sina roller inom både läkemedelsbolag och kontraktsforskningsorganisationer (CRO) har Suzanne skaffat sig gedigen kunskap och förståelse för kliniska prövningar och processer inom flera olika sjukdomsområden. Suzanne är sedan sex år tillbaka styrelseledamot i Apotekarsocietetens avdelning för Kliniska Studier. Hon är också redaktör och ansvarig för deras medlemstidskrift, Prövningen. Suzanne driver eget konsultföretag med inriktning på projektledning inom klinisk forskning. Hos Aptahem kommer Suzanne att leda och koordinera planerings- och förberedelsearbetet för att ta Apta-1 till klinisk fas I.

Thomas Rupp

Aptamer-expert

Thomas är yrkeserfaren kemist och har arbetat med oligonukleotidtillverkning i mer än 30 år, inklusive utvecklandet av ”state-of-the-art” tillverkningsprocesser för oligonukleotider. Thomas har en bakgrund som global applikationsspecialist på bland annat GE Healthcare, med driver sedan 2013 ett eget konsultbolag där han erbjuder tillverkningsexpertis inom terapeutiska nukleinsyror, håller tekniska workshops om oligonukleotidtillverkning, assisterar med anläggningsdesign för storskalig GMP-tillverkning, samt med processutveckling och problemlösning. Thomas är dessutom en globalt verksam ämnesexpert (Subject Matter Expert, SME) för oligonukleotidframställning och är erkänd som ”Global Pharma Key Opinion Leader” på Korea Health Industry Development Institute (KHIDI).

Oldriska Chutna Olin

Scientist

Oldriska Chutna Olin har flera års erfarenhet som forskare inom biomedicinsk vetenskap, särskilt inom neurovetenskap, cell- och molekylärbiologi. Som doktorand och forskare har hon varit involverad i flera forskningsprojekt både i Portugal och Sverige. Som tidigare medlem i Wallenberg Neuroscience Center vid Lunds universitet erbjöds Oldriska, och fullföljde, en karriär inom bioteknikindustrin. Oldriska har en MSc i human molekylärbiologi från Faculdade de Ciências vid Lissabons universitet. På Aptahem är Oldriska ansvarig för teoretiskt och experimentellt arbete som Scientist och är även stöd till CSO.

Erika Medin

Programme Coordinator & Communication Specialist

Erika har mer än 20 års erfarenhet från forskningsinriktade bolag inom läkemedelsbranschen, bland annat Perstorp Pharma och Astra Draco/AstraZeneca. Under åren har Erika haft olika roller inom administration, kommunikation och projektledning och har en fil kand från Lunds universitet samt är diplomerad informatör från IHM Business School. Erika driver eget företag som konsult med inriktning mot projektledning och kommunikation med fokus på små forskningsbolag inom Life Science.

Jessica Henning

OFFICE MANAGER

Jessica har över 20 års erfarenhet inom service och har många års erfarenhet av administration. Jessica är utbildad inom Administration/HR.
Hos Aptahem ansvarar Jessica för den övergripande administrationen.

Styrelse

Bert Junno

Styrelseordförande & medgrundare

Bert Junno har erfarenhet av företagsledning och styrelsearbete från ett flertal bolag verksamma inom elektronik, bioteknik och IT i både Europa och USA. Han har tillsammans med andra grundat flera bioteknikbolag som WntResearch AB, Galecto Biotech AB, Gabather AB, Aptahem AB och Cyxone AB. Han är också styrelseordförande för Cyxone AB (publ) och CombiGene AB (publ) samt styrelseledamot i Accequa AB och Accequa GmbH. Bert Junno har en Ph.D. i fysik och teknik för halvledare och M.Sc. i fysik från Lunds universitet.

Theresa Comiskey Olsen

Styrelseledamot

Theresa Comiskey Olsen har mer än 25 års erfarenhet av legalt arbete i området läkemedel och Life Science med speciell inriktning på förhandling och upprättande av internationella licensavtal. Comisky Olsen är Bachelor of Arts från University of Pennsylvania och Juris Doctor från University of Detroit Mercy School of Law. Utöver sitt uppdrag för Aptahem är hon även styrelseledamot i FF Bygg og Vedlikehold AS, Jotunfjell AS och Cyxone AB. Hon är också ägare och verksam i Advokatfirmaet Nova DA.

Innehav i bolaget:
Theresa Comiskey Olsen äger 138 888 aktier i bolaget.

Cristina Glad

STYRELSELEDAMOT

Cristina Glad har mer än 25 års erfarenhet av forskning och affärsutveckling inom bioteknik och läkemedelsutveckling. Hon har arbetat med projekt för utveckling av antikroppsläkemedel och deras produktionsprocesser. Cristina Glad har också varit involverad i forsknings- och utvecklingssamarbeten med bioteknik- och läkemedelsföretag samt in- och utlicensiering av projekt. I sin roll som såväl VD som vice VD var Glad med om att utveckla BioInvent International AB.Sedan december 2013 är hon verksam som konsult i eget bolag. Cristina Glad är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), är teknologie doktor i biokemi, E*MBA och entreprenör.

Innehav i bolaget:
Cristina Glad äger 57 000 aktier i bolaget.

Johan Lindh

STYRELSELEDAMOT

Med över 20 år i den akademiska världen har Johan varit verksam som molekylärbiolog och har haft flera befattningar inom parasitologi vid Smittskyddsinstitutet (SMI) / Karolinska Institutet. Det samarbete som uppstod med Lunds universitet genom identifiering av de tidiga indikationerna för Aptahems antikoagulerande läkemedelskandidater resulterade i den patentansökan som Aptahem baserar sin utveckling på. Johan Lindh är docent i mikrobiologi och är aktiv sedan januari 2014 på Institutet för cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi, Uppsala universitet.

Innehav i bolaget:
Johan Lindh äger 539 000 aktier i bolaget.