News

  Kommuniké från årsstämma i Aptahem AB den 7 juni 2023

  2023-06-07

  Idag, den 7 juni 2023, hölls årsstämma i Aptahem AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över...

  Read More

  Aptahem’s presentation at the BioStock Life Science Summit now available

  2023-06-01

  Aptahem’s CEO Mikael Lindstam presented the company and gave an update on the ongoing activities at the BioStock Life Science Summit on 31 May 2023. The presentation, which is held in English, is now available at the company’s website:...

  Read More

  Fourth cohort completed in Aptahem’s FIH study

  2023-05-31

  Aptahem AB (publ), a biotech company developing treatments for patients suffering from acute inflammatory diseases such as sepsis, announces today the completion of an additional cohort in the ongoing double-blinded randomized placebo controlled clinical First in Human (FIH) study....

  Read More

  Aptahem attends the BioStock Life Science Summit on 31 May 2023

  2023-05-26

  Aptahem’s CEO Mikael Lindstam is presenting the company and gives an update on the ongoing activities. The presentation, which is held in English, can be followed online on 31 May at 12.50 CET. More information about the event is...

  Read More

  Analyst Groups Aptahem-analys: Slutför snart första delen av Fas 1-studien

  2023-05-17

  Analyst Group publicerade idag en analys av Aptahem med titeln ”Slutför snart första delen av Fas 1-studien” som kan läsas på Analyst Groups webbsida och på www.aptahem.com. För ytterligare information: Aptahem AB Mikael Lindstam, VD Tel: 0766-33 36 99...

  Read More

  Analyst Group har publicerat en videointervju med VD Mikael Lindstam

  2023-05-15

  Analyst Group publicerade den 12 maj 2023 en videointervju med VD Mikael Lindstam i samband med bolagets Q1-rapport samt annonserad företrädesemission. I intervjun berättar Mikael bland annat om var bolaget står idag, vägen framåt samt ger tre anledningar till...

  Read More

  Aptahems delårsrapport 2023-01-01 till 2023-03-31

  2023-05-11

  Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2023-01-01 – 2023-03-31) Rörelsens intäkter uppgick till 660 (686) KSEK Resultat efter finansiella poster -2 517 (- 1 898) KSEK Resultat per aktie -0,015 (-0,016) SEK Likvida medel uppgick per 2023-03-31 till 9 718...

  Read More

  Kallelse till årsstämma i Aptahem AB

  2023-05-03

  Aktieägarna i Aptahem AB, org. nr 556970-5782, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 juni 2023 kl. 11.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Stortorget 23 i Malmö. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman...

  Read More

  Aptahem AB (publ) genomför en företrädesemission om cirka 28 MSEK

  2023-05-03

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

  Read More

  BioStock article: Aptahem on the need for more effective sepsis treatments

  2023-04-28

  BioStock published an article on 28 April 2023 about Aptahem, which can be read in full below. Biotechnology company Aptahem is developing Apta-1, a drug candidate whose purpose is to reduce the high mortality and severe tissue damage that...

  Read More