Aptahem uppdaterar – läkemedelskandidaten Apta-1 visar god säkerhet efter sammanställning av data från de kompletterande analyserna

2023-10-05

Aptahem AB (publ) meddelar idag att sammanställningen av resultaten från de ytterligare analyser som genomförts i kohort 1-4 i fas 1a-studien visar en god säkerhet med Apta-1.

De kompletterande analyserna gjordes för att erhålla ökad förståelse av Apta-1:s effekt på människa. Alla deltagare i kohort 1-4 har fullföljt studien utan biverkningar av klinisk betydelse. De lovande resultaten på de kliniska markörerna kommer bidra till att ytterligare optimera kommande kliniska studier.

VD Mikael Lindstam kommenterar
“Det är allra viktigast att konstatera god säkerhet där vi således välkomnar de kompletterande data på kliniska markörer. Detta understödjer den fortsatta kliniska utvecklingen av Apta-1 och kommer förhoppningsvis även skynda på godkännandet för fortsatta studier på patienter.”

Syftet med fas-1a studien är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet av Apta-1 i olika doser.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar aptamerbaserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.