Analyst Group har publicerat en videointervju med VD Mikael Lindstam

2023-05-15

Analyst Group publicerade den 12 maj 2023 en videointervju med VD Mikael Lindstam i samband med bolagets Q1-rapport samt annonserad företrädesemission. I intervjun berättar Mikael bland annat om var bolaget står idag, vägen framåt samt ger tre anledningar till varför bolaget är en god investering idag. Intervjun finns tillgänglig på Analyst Groups webbsida.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar aptamerbaserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.