Vetenskapligt råd

Aptahem har byggt upp ett vetenskapligt råd som ska fungera som kliniskt stöd till Aptahems utvecklingsteam samt vara sakkunniga i kardiovaskulära sammanhang. Medlemmarna i det vetenskapliga rådet har lång och bred erfarenhet av kliniskt arbete inom det kardiovaskulära området.

Anders Bylock

CMO & Ordförande Vetenskapliga Rådet

Docent och Leg Läkaren Anders Bylock är en välkänd expert på kardiovaskulära utvecklingsfrågor inom såväl preklinik, kliniska studier samt registreringsansökningar. Docent Bylock specialiserade sig inom thoraxkirurgi vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och har sedan haft en internationell karriär inom kardiovaskulär forskning och utveckling i Europa och USA. Han började arbeta inom läkemedelsindustrin som Director of Clinical Research vid MSD Sweden, men har sedan haft ett flertal positioner under 17 år på AstraZeneca, bland annat som Director för avdelningarna Clinical Pharmacology och Clinical Drug Safety. Under åren 2011-2016 har Dr Bylock varit Senior Global Director på avdelningen Global Clinical Development & Medical Affairs vid Boehringer Ingelheim GmbH & Co KG i Tyskland, där han medicinskt ledde ett stort antal kardiovaskulära projekt i olika stadier.

Innehav i bolaget:
Anders Bylock äger 13 998 aktier i bolaget.

Mats Eriksson

Docent och överläkare Mats Eriksson har mångårig erfarenhet vid Anestesi- & Intensivvårdskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Docent Eriksson har en omfattande vetenskaplig produktion, vilken inkluderar mer än 60 vetenskapliga originalartiklar, publicerade i internationella välrenommerade tidskrifter, samt mer än 70 vetenskapliga arbeten, publicerade som bokkapitel, översiktsartiklar och kongresspresentationer, bl.a. som flerfaldigt inbjuden talare. Han har varit vetenskaplig handledare till 5 doktorander som disputerat, samt medförfattare i ytterligare 5 avhandlingar. Forskningen har till stor del fokuserat på koagulationspåverkan vid sepsis. Docent Eriksson har varit nationell koordinator för en internationell läkemedelsstudie. Han var en av deltagarna i Läkemedelsverkets expertkommitté, för utarbetande av riktlinjer avseende behandling med antikoagulantia vid förmaksflimmer. Docent Eriksson har dryga 7 års erfarenhet av arbete inom läkemedelsindustri, där befattningar bl.a. inkluderat International Medical Advisor och VP Research & Clinical Develop/Medical Director på Orexo AB.