Vetenskapligt råd

Aptahem håller för närvarande på att se över det vetenskapliga rådet. Syftet är att bredda rådet till att omfatta mer än vetenskapliga frågeställningar.