Vetenskapligt råd

Aptahem har byggt upp ett vetenskapligt råd som ska fungera som kliniskt stöd till Aptahems utvecklingsteam samt vara sakkunniga i kardiovaskulära sammanhang. Medlemmarna i det vetenskapliga rådet har lång och bred erfarenhet av kliniskt arbete inom det kardiovaskulära området.

Anders Bylock

CMO & Ordförande Vetenskapliga Rådet

Docent och Leg Läkaren Anders Bylock är en välkänd expert på kardiovaskulära utvecklingsfrågor inom såväl preklinik, kliniska studier samt registreringsansökningar. Docent Bylock specialiserade sig inom thoraxkirurgi vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och har sedan haft en internationell karriär inom kardiovaskulär forskning och utveckling i Europa och USA. Han började arbeta inom läkemedelsindustrin som Director of Clinical Research vid MSD Sweden, men har sedan haft ett flertal positioner under 17 år på AstraZeneca, bland annat som Director för avdelningarna Clinical Pharmacology och Clinical Drug Safety. Under åren 2011-2016 har Dr Bylock varit Senior Global Director på avdelningen Global Clinical Development & Medical Affairs vid Boehringer Ingelheim GmbH & Co KG i Tyskland, där han medicinskt ledde ett stort antal kardiovaskulära projekt i olika stadier.

Innehav i bolaget:
Anders Bylock äger 13 998 aktier i bolaget.

Hans Peter Schwarz

Leg läkaren professor Schwarz har 30 års erfarenhet från global läkemedelsindustri och forskning och utvecklingserfarenhet inom bioterapi med fokus på translationell medicin i sällsynta sjukdomar. Som VP Forskning och utveckling vid Baxter BioScience / Baxalta var han ansvarig för preklinisk / klinisk forskning samt för produktlivscykeln av biologics, dvs rekombinanta och plasmagrundade terapeutiska proteiner. Professor Schwarz har lett ett globalt helintegrerat FoU-team i Los Angeles och Wien med en ”best-in-class” preklinisk organisation. Han har global regulatorisk erfarenhet med ledande roller i FDA: s rådgivande kommittéer. Under hans ledarskap har BioSciences FoU-portfölj framgångsrikt byggts upp och utvecklats, vilket lett till licensiering och lansering av viktiga biologics inom områdena hemofili, trombos, immunologi, neurologi och biokirurgi. Professor Schwarz vetenskapliga karriär har resulterat i 75 godkända patentansökningar, 360 vetenskapliga abstracts och mer än 230 expertgranskade publikationer.

Mats Eriksson

Docent och överläkare Mats Eriksson har mångårig erfarenhet vid Anestesi- & Intensivvårdskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Docent Eriksson har en omfattande vetenskaplig produktion, vilken inkluderar mer än 60 vetenskapliga originalartiklar, publicerade i internationella välrenommerade tidskrifter, samt mer än 70 vetenskapliga arbeten, publicerade som bokkapitel, översiktsartiklar och kongresspresentationer, bl.a. som flerfaldigt inbjuden talare. Han har varit vetenskaplig handledare till 5 doktorander som disputerat, samt medförfattare i ytterligare 5 avhandlingar. Forskningen har till stor del fokuserat på koagulationspåverkan vid sepsis. Docent Eriksson har varit nationell koordinator för en internationell läkemedelsstudie. Han var en av deltagarna i Läkemedelsverkets expertkommitté, för utarbetande av riktlinjer avseende behandling med antikoagulantia vid förmaksflimmer. Docent Eriksson har dryga 7 års erfarenhet av arbete inom läkemedelsindustri, där befattningar bl.a. inkluderat International Medical Advisor och VP Research & Clinical Develop/Medical Director på Orexo AB.