Utvecklingspartners

Världsledande partners inom sina respektive forskningsområden

För att bedriva utvecklingsarbetet av Apta-1 på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och samtidigt hålla uppsatta tidplaner samarbetar Aptahem med olika konsulter och kontraktsforskningslaboratorier runt om i världen. Aptahem samarbetar med de partners som är världsledande inom sina respektive forskningsområden, och som uppfyller de krav som Aptahem ställer (i form av Good Laboratory Practice, GLP och Good Manufacturing Practice, GMP).

Nencki

Nencki Institute of Experimental Biology är ledande inom molekylär neurobiologi och har den högsta rankingen för europeiska forskningsinstitut, A+. Inom institutet finns två ”European Centres of Excellence” etablerade.
Samarbetet möjliggör en grundlig utvärdering av Apta-1s biologiska effekter, bland annat kommer det att bidra till att klargöra de anti-inflammatoriska egenskaperna hos Apta-1. Det är dessa antiinflammatoriska egenskaper som är centrala för en framgångsrik behandling av sjukdomar där skadlig aktivering av immunsystemet är närvarande, såsom i sepsis och i ett brett spektrum av autoimmuna sjukdomar.

BioSpring

BioSpring, baserat i Frankfurt, Tyskland är en ledande leverantör av oligonukleotidprodukter och analytiska tjänster. Oligonukleotiderna tillverkas för den globala biotekniska och farmaceutiska industrin för FoU, diagnostiska och terapeutiska tillämpningar. API-tillverkningskapaciteten sträcker sig från liten skala upp till hundratals kg i kommersiell skala.

BioSpring är cGMP-certifierad och har fått ett FDA-förhandsgodkännande för ett analytiskt oligonukleotidprogram. BioSpring erbjuder också ett brett utbud av tekniska tjänster som ska stödja Aptahems utvecklingsarbete.

Red Glead Discovery

Red Glead Discovery är en kontraktsforskningsorganisation (CRO) som erbjuder tjänster inom läkemedelsforskning till kunder inom Life Science-området. Med fokus på små molekyler och peptider, spänner sig våra tjänster från kundanpassad syntes- och läkemedelskemi till biologi, ADME och bioanalys.

Red Glead arbetar med formuleringen och stabiliteten av Aptahems huvudkandidat Apta-1.

SmiLe Incubator

Aptahem hyr en plats i SmiLe Incubators laboratorielokaler på Medicon Village i Lund, inom EU-projektet Open Lab Skåne, för att utföra vissa experiment och tester i egen regi. Laboratoriet, som är utrustat med den senaste utrustningen, gör det möjligt för Aptahem att testa nya teorier och koncept runt Apta-1. Tillgången till SmiLe spar mycket tid och resurser samtidigt som där är ett stort nätverk att ta del i.

Truly Translational Sweden AB

Truly Translational Sweden AB består av ett team erfarna konsulter som ger stöd inom läkemedels- och affärsutveckling.

Vi hjälper våra kunder att utveckla sina projekt till framgångsrik klinisk utvecklingsfas och erbjuder tjänster inom tre huvudområden: 1) strategisk planering, 2) preklinisk farmakologi och 3) personalized medicine.
Truly Labs AB är ett prekliniskt CRO som erbjuder kundanpassade in vitro och in vivo-tjänster.

Truly och Aptahem samarbetar i utvecklingen av Apta-1s prekliniska säkerhetsprogram.

Axolabs

Axolabs är en forskningsorganisation som tillhandahåller avancerade prekliniska lösningar och konsulttjänster inom området oligonukleotidterapi och nukleinsyramedicin.

Axolabs utvecklar en bioanalytisk metod för att analysera Aptahems ledande läkemedelskandidat Apta-1.

Accelera

Accelera är en kontraktsforskningsorganisation som stöder Drug Discovery och Development-processen för att ta nya kemiska substanser hela vägen fram till nya läkemedel.

Accelera utför det icke-kliniska toxikologiprogrammet på Aptahems ledande läkemedelskandidat Apta-1.

PKxpert

PKxpert AB består av ett team erfarna konsulter som har expertkompetens inom farmakokinetik, toxicokinetik (enligt GLP), metabolism och ADME, regulatorisk dokumentation, projektstyrning och kvalitetssäkringsaktiviteter (QA) i GxP-miljö, inklusive revisioner och SOP-dokumentation.

Hooke

Hooke Laboratories är en fullservice preklinisk kontraktsforskningsorganisation (CRO) som specialiserat sig på gnagaremodeller inom inflammations- och autoimmuna sjukdomar.

Hooke Laboratories arbetar tillsammans med Aptahem i in vivo djurmodeller.