Utvecklingspartners

Världsledande partners inom sina respektive forskningsområden

För att bedriva utvecklingsarbetet av Apta-1 på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och samtidigt hålla uppsatta tidplaner samarbetar Aptahem med olika konsulter och kontraktsforskningslaboratorier runt om i världen. Aptahem samarbetar med de partners som är världsledande inom sina respektive forskningsområden, och som uppfyller de krav som Aptahem ställer (i form av Good Laboratory Practice, GLP och Good Manufacturing Practice, GMP).

SmiLe Incubator

Aptahem hyr en plats i SmiLe Incubators laboratorielokaler på Medicon Village i Lund, inom EU-projektet Open Lab Skåne, för att utföra vissa experiment och tester i egen regi. Laboratoriet, som är utrustat med den senaste utrustningen, gör det möjligt för Aptahem att testa nya teorier och koncept runt Apta-1. Tillgången till SmiLe spar mycket tid och resurser samtidigt som där är ett stort nätverk att ta del i.

Nencki

Nencki Institute of Experimental Biology är ledande inom molekylär neurobiologi och har den högsta rankingen för europeiska forskningsinstitut, A+. Inom institutet finns två ”European Centres of Excellence” etablerade.
Samarbetet möjliggör en grundlig utvärdering av Apta-1s biologiska effekter, bland annat kommer det att bidra till att klargöra de anti-inflammatoriska egenskaperna hos Apta-1. Det är dessa antiinflammatoriska egenskaper som är centrala för en framgångsrik behandling av sjukdomar där skadlig aktivering av immunsystemet är närvarande, såsom i sepsis och i ett brett spektrum av autoimmuna sjukdomar.

Axolabs

Axolabs är en forskningsorganisation som tillhandahåller avancerade prekliniska lösningar och konsulttjänster inom området oligonukleotidterapi och nukleinsyramedicin.

Axolabs utvecklar en bioanalytisk metod för att analysera Aptahems ledande läkemedelskandidat Apta-1.

Accelera

Accelera är en kontraktsforskningsorganisation som stöder Drug Discovery och Development-processen för att ta nya kemiska substanser hela vägen fram till nya läkemedel.

Accelera utför det icke-kliniska toxikologiprogrammet på Aptahems ledande läkemedelskandidat Apta-1.

PKxpert

PKxpert AB består av ett team erfarna konsulter som har expertkompetens inom farmakokinetik, toxicokinetik (enligt GLP), metabolism och ADME, regulatorisk dokumentation, projektstyrning och kvalitetssäkringsaktiviteter (QA) i GxP-miljö, inklusive revisioner och SOP-dokumentation.

Hooke

Hooke Laboratories är en fullservice preklinisk kontraktsforskningsorganisation (CRO) som specialiserat sig på gnagaremodeller inom inflammations- och autoimmuna sjukdomar.

Hooke Laboratories arbetar tillsammans med Aptahem i in vivo djurmodeller.

Seattle Children’s Research Institute

Seattle Children’s Research Institute (SCRI) är en av USAs fem främsta pediatriska forskningscentra där forskarna arbetar med projekt som spänner över alla steg i forskningskedjan – från att studera hur sjukdomar beter sig till att förbättra behandlingar. Forskarna på SCRI arbetar i nära samarbete med varandra och med kollegor på andra forskningsinstitutioner och inom sjukvården. Dessa samarbeten ger tillgång till de senaste vetenskapliga rönen och teknologier inom många olika forskningsområden som gör det möjligt att lösa många medicinskt komplexa problem.

Tillsammans med Aptahem undersöker SCRI Apta-1s effekt i en infektuös djurmodell för sepsis, men även i in vitro-studier.

Recipharm

Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har nära 7 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 7,2 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com

Recipharm ska utveckla den farmaceutiska formuleringen av Apta-1 inför den första kliniska studien.