Nyhetsbrev september 2020

2020-09-08

VD kommenterar
Hösten har börjat rulla in så smått och det är mycket som pågår hos Aptahem och dess olika team. Förra veckan kunde vi meddela att styrelseordförande Kjell G Stenberg har valt att avgå, och jag vill ta tillfället i akt att tacka Kjell för det arbete han har lagt ner på att ta Aptahem från ett nystartat bolag till det växande utvecklingsbolag vi är i dag. Vi hoppas snart kunna presentera en ny kandidat vid en extra bolagsstämma. Information om detta kommer så snart vi vet mer.

Under sommaren hade vi glädjen att meddela ett par viktiga nyheter kring våra samarbeten med akademiska forskargrupper, men även att vår utvecklingspartner på tillverkningssidan, LGC, har kommit igång med den första omgången av produktion i större skala. Förväntad leverans är senare i höst.

Processutvecklingsarbetet fortsätter
Som vi beskrev i vårt pressmeddelande den 10 augusti så har LGC och deras systerbolag AxoLabs utfört ett fantastiskt arbete med att utveckla process- och analysmetoder för att kunna skala upp tillverkningen av Apta-1. Arbetet har skett i nära samarbete med teamet på Aptahem, där vår aptamerexpert Thomas Rupp har bidragit med ovärderlig erfarenhet och kunskap. Tillsammans har vi lärt oss mycket om hurApta-1 uppför sig vilket ställer speciella krav på tillverkningsprocessen. Arbetet kommer att fortsätta för att ytterligare effektivisera produktionsprocessen till en kommersiellt gångbar kostnad. Aptamerer är fortfarande relativt ovanliga i läkemedelssammanhang, vilket innebär att det finns en stor möjlighet för Aptahem att ta en ledande roll inom aptamerteknologi, både inom tillverkning och läkemedelsutveckling.

Den första leveransen av den uppskalade processen kommer att vara del i de avslutande GLP toxikologiska studier som behövs för att kunna förbereda initiering av klinisk fas 1-studie. Ett arbete har också inletts för att säkerställa att substans, analysemetoder, dokumentation etc uppfyller regulatoriska myndighetskrav inför klinisk fas.

Vetenskapliga presentationer
Aptahems R&D-team har många bollar i luften under hösten också. Närmast på agendan står förberedelser för att delta i den digitala vetenskapliga konferensen ISICEM (International Symposium on Intensive Care & Emergency Medicine). Dessa vetenskapliga konferenser är viktiga dels för att få ta del av den forskning som görs inom vårt område och dels för att visa vad Aptahem gör för framsteg i utvecklingen av vår läkemedelskandidat. Många viktiga kontakter knyts på dessa konferenser, och är en viktig del i att föra fram Aptahem som bolag på den vetenskapliga arenan. Den här konferensen har många deltagare som är kliniskt verksamma inom intensivvård, och alltså har stor erfarenhet av att behandla patienter inom området.

Framsteg hos våra samarbetspartners
Studierna på Apta-1 i Örebro och Kanada pågår och vi har regelbunden kontakt med forskarna där. Det vi hör så här långt är att allt fungerar väl, och ser positivt ut. Det är dock en bit kvar innan studierna är helt genomförda, resultaten analyserade och studierapporterna sammanställda, och vi ser fram emot att få ta del av de slutliga resultaten.

Vad gäller gruppen i Toronto så håller de på att utföra så kallade förstudier för att lära sig hur de ska hantera substansen och för att få till rätt dosering och administreringstakt för att få så statistiskt signifikant resultat som möjligt. Så snart tillstånden från de etiska kommittéerna är klara kommer de skarpa studierna att påbörjas. Gruppen i Toronto ger ett mycket professionellt och erfaret intryck i sin framförhållning med att minimera felkällor och bereda god statistik.

Aptahems team växer
I början på september hade vi glädjen att hälsa vår Project Scientist Oldriska Chutna Olin välkommen tillbaka från sin föräldraledighet. Hon kommer att stötta både CSO Luiza Jedlina och Senior Scientist Vera Casslén i det vetenskapliga arbetet. Det känns otroligt bra att kunna stärka vårt FoU-team, de har verkligen många aktiviteter på sin agenda!

Spännande höst
Hösten kommer att innebära många aktiviteter och högt arbetstempo i Aptahem. Jag ser fram emot att återkomma med nyheter allteftersom bitarna faller på plats, och det blir möjligt att informera marknaden.

På återhörande, och fortsätt att ta hand om er!

Malmö den 8 september 2020

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB