Nyhetsbrev juli 2020

2020-07-14

VD kommenterar
Så har vi kommit en bit in i sommaren och vi kan förhoppningsvis njuta av lite sol och värme. Teamet på Aptahem har precis startat lite välförtjänt semester nu i juli, men många aktiviteter är alltjämt pågående så utvecklingstakten på vårt projekt fortlöper.

Under våren har vi haft många möten och diskussioner med potentiella samarbetspartners, både vad gäller utvecklingsprojekt och affärsutvecklingsmöjligheter. Diskussionerna pågår alltjämt, vissa har landat och andra går stadigt framåt. Vi är alltid öppna för nya samarbeten, så länge de passar in i vår övergripande strategi som ett utvecklingsbolag av läkemedelskandidater baserade på aptamerteknologi.

Samarbetsavtal med University Health Network i Toronto, Kanada
UHN_logoVi hade nyligen glädjen att meddela att vi har ingått ett avtal med University Health Network (UHN) i Kanada för att studera Apta-1 i deras coronavirus-modell. Den innovativa in vivo-modell som utvecklats i Kanada är enligt utsago den enda i sitt slag i världen och det ska bli väldigt spännande att se hur Apta-1 agerar i en virus-modell. Teoretiskt sett borde Apta-1 ha potential att stoppa den cytokinstorm som uppstår i kroppen vid allvarlig Covid-19 – på liknande sätt som när akut sepsis uppstår i kroppen. Studierna i Kanada kommer att starta inom kort, och vi ser fram emot att hålla våra aktieägare uppdaterade på de resultat vi kommer ta del av i den mån det är möjligt enligt börsens regelverk.

Preliminära resultat från samarbetet med Örebro universitet
Härom veckan kunde vi även meddela att vi har tagit del av de första initiala och preliminära resultaten från gruppen vid Örebro universitet, som är en del av det konsortium vi ingår i. Glädjande nog kan vi konstatera att de resultat vi tidigare sett på Apta-1 i liknande studier bekräftades även i Örebro. Vi såg också nya intressanta mekanismer hos vår läkemedelskandidat, såsom en hämmande effekt på flera proteiner som är involverade i inflammation som frisätts i aterosklerotiska plack. Inflammation är en central mekanism vid t ex åderförfettning (ateroskleros), så att Apta-1 hämmar en sådan inflammation är mycket positivt.

Studierna av Apta-1 i kardiovaskulära modellsystem kommer att fortsätta efter semesterperioden då de kommer att expandera samt verifiera studierna.

International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH)
isth_2020_logoDen internationella hematologikonferensen ISTH i Milano hölls från och med den 12 juli och var ett virtuellt evenemang. Aptahems abstract som vi skickade in tidigare i år blev accepterat vilket innebar att vi presenterade våra senaste vetenskapliga resultat i form av en poster. Postern bestod av två delar i form av själva postern som förklarades muntligt genom en förinspelad ljudupptagning. Presentationen följdes av en frågestund i form av chat. ISTH är den största internationella konferensen inom sitt område, vilket gör att den var en utmärkt arena för att presentera Apta-1 för världsledande forskare och kliniker inom det kardiovaskulära området. Aptahems CSO Luiza Jedlina och medlemmar ur hennes team var virtuellt närvarande och svarade på alla intressanta frågor. Teamet ser framåt mot efterföljande intresseförfrågningar och att kunna informera mer om resultatet framöver.

Patentansökan in i landsfas
I mitten på maj kunde vi meddela att den PCT-ansökan som vi lämnade in under 2017 nu har gått in i landsfasen, vilket innebär att ansökan har registrerats och väntar nu på att godkännandeprocessen ska få ha sin gång i USA, Kanada, Brasilien, Japan, Sydkorea, Kina, Israel och Europa. Efter att ansökan i Europa gått igenom en godkännandeprocess kommer vi därefter att välja ut de specifika länder i Europa där vi önskar erhålla patentskydd.

Det är ett strategiskt viktigt steg att få starkare och tidsmässigt längre skydd för Apta-1, vilket höjer värdet på bolaget och produkten väsentligt och gör det mer attraktivt för potentiella investerare och licenstagare.

Substanstillverkning
Uppskalningsprocessen för att kunna producera större kvantiteter med en acceptabel of CoG (Cost of Goods) pågår. LGC, vår kontraktstillverkare, gör stora framsteg och vi hyser stort förtroende för deras förmåga att få fram en första acceptabel storskalig process för att tillverka den substansmängd som behövs för att kunna genomföra GLP toxikologi-studierna och senare även klinik.

Stärkt ledningsteam inför framtida utveckling av bolaget

Ulf Björklund, COO Aptahem

Ulf Björklund, COO Aptahem

För att bygga ett starkare team krävs en tydlig ledning och vi önskar nu framtidssäkra bolagets fortsatta utveckling genom att utse Ulf Björklund till Chief Operating Officer (COO) i Aptahem. Ulf har varit engagerad i bolaget i flera år redan som Programme Director och gjort ett fantastiskt arbete med vår läkemedelskandidat Apta-1. Han får nu en tydligare och starkare roll som övergripande ansvarig för utvecklingsprojekten. Ulf har lång och gedigen erfarenhet från flera ledande positioner inom läkemedelsindustrin och arbetar i dag som konsult i eget bolag. Han har en Apotekarexamen från Uppsala universitet och har arbetat i drygt 30 år med läkemedelsutveckling i både stora och små bolag. Vid sidan av sina konsultuppdrag sitter Ulf också i ett flertal bolagsstyrelser. Jag ser fram emot att få fortsätta att arbeta med Ulf i hans nya och stärkta roll i bolaget.

Goda framtidsutsikter
Vi har nu passerat halvårsskiftet på 2020 och har under den tiden genomdrivit ett flertal viktiga milstolpar i Aptahems och Apta-1s fortsatta utveckling. Vi ser fram emot att komma tillbaka efter semesterperioden och landa flera viktiga milstolpar för Aptahem och Apta-1 under resterande del av året.

På återhörande, ta hand om er och en fortsatt trevlig sommar!

Malmö den 14 juli 2020

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB