Största ägarna i aktieboken

Nedan listas de tio största ägarna i Aptahem AB per den 28 juni 2019. Källa: Euroclear.

Namn Kapital Röster
Ivar Nordqvist* 28,46 % 28,46 %
Nordnet Pensionsförsäkring 11,96 % 11,96 %
Avanza Pension  6,31 % 6,31 %
AB Svedala Finans  2,35 % 2,35 %
Johan Lindh  1,27 % 1,27 %
Gunvald Berger 1,27 % 1,27 %
Tina Persson  1,24 % 1,24 %
Adel Hanna  1,14 % 1,14 %
Susanna Sundin  0,95 % 0,95 %
Tommy Schantli  0,81 % 0,81 %

 

*Justerat för kapitalförsäkrings (KF)-innehav per den 19 februari 2019 (utgör 9,81% av totala antalet aktier)

Intressenters innehav Antal aktier Röster
Mikael Lindstam 106 000 0,12 %
Luiza Jedlina 50 333 0,09 %
Ola Skanung  64 078 0,12 %
Anders Bylock  10 998 0,03 %
Kjell Stenberg  54 000 0,13 %
Cristina Glad 36 000 0,06 %
Johan Lindh  539 000 1,25 %

Yorkville Advisors Global konvertibler

 

Inga utestående konvertibler