Största ägarna i aktieboken

Nedan listas de tio största ägarna i Aptahem AB per den 31 mars 2021. Källa: Euroclear.

Namn Kapital Röster
Ivar Nordqvist* 19,33 % 19,33 %
Nordnet Pensionsförsäkring 10,84 % 10,84 %
Avanza Pension  6,22 % 6,22 %
AB Svedala Finans  1,52 % 1,52 %
Gunvald Berger  1,46 % 1,46 %
Christian Pettersson 1,37 % 1,37 %
A Gohari AB  1,29 % 1,29 %
SEB Luxeburg  0,89 % 0,89 %
Johan Lindh
 0,82 % 0,82 %
Tina Persson  0,80 % 0,80 %

 

*Har även kapitalförsäkrings (KF)-innehav

Intressenters innehav Antal aktier Röster
Mikael Lindstam 202 125 0,31 %
Luiza Jedlina 105 875 0,16 %
Ola Skanung  137 605 0,21 %
Anders Bylock  13 998 0,02 %
Cristina Glad 51 000 0,08 %
Johan Lindh  539 000 0,82 %
Theresa Comiskey Olsen  138 888 0,21 %

Yorkville Advisors Global konvertibler

 

Inga utestående konvertibler