Största ägarna i aktieboken

Nedan listas de tio största ägarna i Aptahem AB per den 2 oktober 2020. Källa: Euroclear.

Namn Kapital Röster
Ivar Nordqvist* 19,33 % 19,33 %
Nordnet Pensionsförsäkring 12,44 % 12,44 %
Avanza Pension  5,20 % 5,20 %
AB Svedala Finans  2,09 % 2,09 %
A Gohari AB  1,29 % 1,29 %
Christian Pettersson 1,15 % 1,15 %
Johan Lindh  1,13 % 1,13 %
Gunvald Berger  1,13 % 1,13 %
Tina Persson
 1,10 % 1,10 %
SEB Luxemburg  0,82 % 0,82 %

 

*Har även kapitalförsäkrings (KF)-innehav

Intressenters innehav Antal aktier Röster
Mikael Lindstam 147 000 0,31 %
Luiza Jedlina 77 000 0,16 %
Ola Skanung  100 078 0,21 %
Anders Bylock  13 998 0,03 %
Cristina Glad 42 000 0,09 %
Johan Lindh  539 000 1,13 %

Yorkville Advisors Global konvertibler

 

Inga utestående konvertibler