Största ägarna i aktieboken

Nedan listas de tio största ägarna i Aptahem AB per den 30 juni 2021. Källa: Euroclear.

Namn Kapital Röster
Ivar Nordqvist* 17,40 % 17,40 %
Nordnet Pensionsförsäkring 10,17 % 10,17 %
Avanza Pension  6,10 % 6,10 %
Gunvald Berger  2,07 % 2,07 %
Christian Pettersson  1,43 % 1,43 %
A Gohari AB 1,30 % 1,30 %
AB Svedala Finans  1,30 % 1,30 %
SEB Luxemburg  0,89 % 0,89 %
Nicklas Johansson
 0,70 % 0,70 %
Johan Lindh  0,70 % 0,70 %

 

*Har även kapitalförsäkrings (KF)-innehav

Intressenters innehav Antal aktier Röster
Mikael Lindstam 238 875 0,31 %
Luiza Jedlina 125 125 0,16 %
Ola Skanung  162 623 0,21 %
Anders Bylock  13 998 0,02 %
Cristina Glad 57 000 0,07 %
Johan Lindh  539 000 0,70 %
Theresa Comiskey Olsen  138 888 0,21 %