Största ägarna i aktieboken

Nedan listas de tio största ägarna i Aptahem AB per den 30 juni 2022. Källa: Euroclear.

Namn Kapital Röster
Ivar Nordqvist*  17,46 % 17,46 %
Avanza Pension  7,46 % 7,46 %
Nordnet Pensionsförsäkring  6,90 % 6,90 %
Investment Balticum AB  1,75 % 1,75 %
Christian Pettersson  1,32 % 1,32 %
Nicklas Johansson 1,05 % 1,05 %
Körkortsbutiken i Larsboda AB  0,91 % 0,91 %
A Gohari AB  0,89 % 0,89 %
SEB Luxemburg
 0,86 % 0,86 %
AB Svedala Finans 0,68 % 0,68 %

 

*Har även kapitalförsäkrings (KF)-innehav

Intressenters innehav per den 2 maj 2022

Intressenters innehav Antal aktier Röster
Mikael Lindstam 400 000 0,27 %
Luiza Jedlina 238 375 0,16 %
Ola Skanung  356 660 0,25 %
Maria Ekblad 10 000 0,01 %
Cristina Glad 90 250 0,06 %
Johan Lindh  539 000 0,37 %
Theresa Comiskey Olsen  138 888 0,09 %