Största ägarna i aktieboken

Nedan listas de tio största ägarna i Aptahem AB per den 31 mars 2022. Källa: Euroclear.

Namn Kapital Röster
Ivar Nordqvist* 13,20 % 13,20 %
Avanza Pension  8,12 % 8,12 %
Nordnet Pensionsförsäkring  7,14 % 7,14 %
Investment Balticum AB  1,24 % 1,24 %
Christian Pettersson  1,21 % 1,21 %
Körkortsbutiken i Larsboda AB 1,13 % 1,13 %
A Gohari AB  1,11 % 1,11 %
SEB Luxemburg  0,90 % 0,90 %
Nicklas Johansson
 0,88 % 0,88 %
AB Svedala Finans 0,84 % 0,84 %

 

*Har även kapitalförsäkrings (KF)-innehav

Intressenters innehav per den 2 maj 2022

Intressenters innehav Antal aktier Röster
Mikael Lindstam 400 000 0,27 %
Luiza Jedlina 238 375 0,16 %
Ola Skanung  342 479 0,23 %
Maria Ekblad 10 000 0,01 %
Anders Bylock  13 998 0,01 %
Cristina Glad 90 250 0,06 %
Johan Lindh  539 000 0,37 %
Theresa Comiskey Olsen  138 888 0,09 %