Största ägarna i aktieboken

Nedan listas de tio största ägarna i Aptahem AB per den 12 oktober 2021. Källa: Euroclear.

Namn Kapital Röster
Ivar Nordqvist* 12,77 % 12,77 %
Avanza Pension 7,03 % 7,03 %
Nordnet Pensionsförsäkring  5,80 % 5,80 %
Formue Nord Markedsneutral A/S  3,58 % 3,58 %
Modelio Equity AB  2,54 % 2,54 %
Gunvald Berger 1,31 % 1,31 %
Investment AB Balticum   1,24 % 1,24 %
Körkortsbutiken i Larsboda AB  1,13 % 1,13 %
Christian Pettersson
 1,10 % 1,10 %
Dariush Hosseinian  1,08 % 1,08 %

 

*Har även kapitalförsäkrings (KF)-innehav

Intressenters innehav Antal aktier Röster
Mikael Lindstam 316 875 0,27 %
Luiza Jedlina 160 125 0,14 %
Ola Skanung  255 787 0,22 %
Anders Bylock  13 998 0,01 %
Cristina Glad 76 000 0,06 %
Johan Lindh  539 000 0,46 %
Theresa Comiskey Olsen  138 888 0,12 %