Rättelse av tidigare publicerat pressmeddelande rörande tidigareläggning av Q3-rapport

Aptahem (publ) meddelade idag, 24 september 2019, att bolaget har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av sin delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2019, från den 14 november 2019 till den 24 oktober 2019.

Pressmeddelandet publicerades felaktigt med den s k MAR-etiketten. Informationen är regulatorisk men inte av MAR-karaktär.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.