Portfölj

Aptamerer för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen

Aptahems utvecklingsportfölj består av aptamerer, så kallade syntetiska (konstruerade) nukleinsyrapolymer. En aptamer består av antingen enkelsträngat DNA eller RNA (ssDNA eller ssRNA). Dessa molekyler kan binda specifikt till redan utvalda mål, inklusive proteiner och peptider med hög affinitet och specificitet. Till skillnad från antikroppar uppvisar vissa aptamerer stereoselektivitet.

Aptahem utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat patienter som drabbas av sepsis.

SamspelKoaInfla
Kandidat Indikation Fas
Apta-1 Förhindra organ- och vävnadsskador vid livshotande tillstånd Preklinik
Apta-2 Under utvärdering Preklinik
Apta-3 Under utvärdering Preklinik