Immaterialrätt och Patent

Säkrat patentskydd i målmarknader

Bolagets immaterialrättsliga portfölj består av godkända patent och patentansökningar baserade på unika nya kemiska föreningar i form av aptamerbaserade läkemedelskandidater. Bolagets läkemedelskandidater skyddas av den starkaste formen av patentskydd inom läkemedelsområdet, så kallade substanspatentskydd för de unika RNA-aptamererna.

För nytillkommen patenterbar teknologi har Aptahem en immaterialrättsstrategi att ansöka om patent i de länder som bedöms framåt utgöra de viktigaste marknaderna för Bolaget att etablera sig på. För närvarande utgörs detta av följande områden: Europa, USA, Kanada samt utvalda tunga marknader i Asien och övriga världen. Bolaget har för avsikt att ansöka om ytterligare patent för det fall att styrelsen anser att Bolagets immateriella skydd på ett lämpligt sätt kan och bör stärkas ytterligare.

Patentfamilj 1

Område Ans. nr/Registreringsnummer Ansökningsdatum Utgångsdatum Status
Frankrike 2 247 728 2009-02-05 2029-02-05 Godkänt
Indien 353024 2009-02-05 2029-02-05 Godkänt
Italien 502015000018390 2009-02-05 2029-02-05 Godkänt
Kanada 2714121 2009-02-05 2029-02-05 Godkänt
Kina ZL200980111646.4 2009-02-05 2029-02-05 Godkänt
Schweiz 2 247 728 2009-02-05 2029-02-05 Godkänt
Spanien 2 247 728 2009-02-05 2029-02-05 Godkänt
Storbritannien 2 247 728 2009-02-05 2029-02-05 Godkänt
Sverige 2 247 728 2009-02-05 2029-02-05 Godkänt
Tyskland 2 247 728 2009-02-05 2029-02-05 Godkänt
USA 12/866413 2009-02-05 2029-02-05 Godkänt

Patentfamilj 2

Område Ans. nr/Patentnr Ansökningsdatum Utgångsdatum Status
Brasilien 11 2020 005995 1 2017-10-03 2038-10-03 Pågående
Frankrike 3691655 2017-10-03 2038-10-03 Godkänt
Israel 273759 2017-10-03 2038-10-03 Pågående
Italien 502021000080276 2017-10-03 2038-10-03 Godkänt
Japan 7025537 2017-10-03 2038-10-03 Godkänt
Kanada 3073364 2017-10-03 2038-10-03 Pågående
Kina 2018800643106 2017-10-03 2038-10-03 Pågående
Nederländerna 3691655 2017-10-03 2038-10-03 Godkänt
Polen 3691655 2017-10-03 2038-10-03 Godkänt
Schweiz 3691655 2017-10-03 2038-10-03 Godkänt
Spanien 3691655 2017-10-03 2038-10-03 Godkänt
Storbritannien 3691655 2017-10-03 2038-10-03 Godkänt
Sverige 3691655 2017-10-03 2038-10-03 Godkänt
Sydkorea 10-2020-7007266 2017-10-03 2038-10-03 Pågående
Turkiet TR 2021/013877 T4 2017-10-03 2038-10-03 Godkänt
Tyskland 602018022979.5 2017-10-03 2038-10-03 Godkänt
USA 16/652,926 2017-10-03 2038-10-03 Godkänt
Österrike 3691655 2017-10-03 2038-10-03 Godkänt