Nyhetsbrev februari 2019

VD kommentar
Årets två första månader har precis som alltid gått undan och februaris 28 dagar har känts allt för få. På Aptahem har vi med iver sparkat igång det nya året och det råder febril aktivitet i alla delar av verksamheten. För att ge ett axplock så har vår CSO Luiza Jedlina fortsatt leda studierna kring Apta-1s MoA (Mechanism of Action) och jag har personligen pratat med många internationella aktörer inom vårt forskningsområde och vi kommer fortsatt att stärka och utveckla vår verksamhet.

Ökad uppmärksamhet kring sepsis i media
I sfären kring sepsis har det länge varit känt vilket akut och lamslående problem detta tillstånd är, såväl som hur stort behovet är av ökad kännedom och fler diagnostik- och behandlingsmetoder. Därför gläder det oss att se att också media har börjat uppmärksamma detta, där flera viktiga nyheter har spridits under de senaste veckorna. Först och främst har en studie funnit ett samband mellan en västerländsk diet, dvs. en diet rik på fett och socker med lite fiber, och mer allvarlig och dödlig sepsis. Vidare har patientorganisationen Sepsis Alliance utfört en enkätundersökning bland akutvårdspersonal i USA och funnit att enbart 52% av all personal känner sig säkra på att de kan identifiera sepsis, och slutligen publicerades den 15 februari en studie på online tidskriften JAMA där en grupp forskare nått slutsatsen att enbart 3,7% av de sepsisrelaterade dödsfall som skedde på sex amerikanska sjukhus under två år garanterat eller med stor sannolikhet hade kunnat förebyggas. Precis som sepsis-experten Derek Angus skrev redan i juni är det alltså inte tillräckligt att se till att den nuvarande sjukvården fungerar på bästa möjliga sätt – nya behandlingsmetoder behövs och det snart! Det positiva med denna nyhetsspridning är dock, förutom att allmänhetens kännedom om sepsis ökar, att det vittnar om att det faktum att fler och fler intresseorganisationer, forskare och bolag tillsammans verkar för att hitta lösningar, något som vi på Aptahem är och vill fortsätta vara en del av.

Framfart i studier kring Apta-1s MoA
Att Apta-1 har visat goda effekter i prekliniska sepsisstudier vet vi redan. Men vilka ytterligare biomarkörer som vår substans kan interagera med är fortfarande under utredning på grund av den enorma mängd data vi genererat, vilket är vanligt förekommande på detta stadium av läkemedelsutvecklingen. Därför ligger mycket av vår CSO Luiza Jedlinas fokus just nu på studier kring den fortsatta kartläggningen av Apta-1s verkningsmekanismer (MoA) där vi för närvarande har fyra studier igång. En ex-vivo (utanför kroppen) MoA-studie som specifikt har varit i fokus där vi tittar på Apta-1s effekt på både tidigare identifierade samt till största delen nya biomarkörer för att se hur substansen beter sig i mänskligt blod som stimulerats med bakterietoxin. Syftet med studien är att hjälpa oss att tydliggöra Apta-1s verkansprofil. Just eftersom Apta-1 har en multi-funktionell verkansprofil med antiinflammatoriska, immunmodulerande och antikoagulerande egenskaper finns det stor potential i denna substans vilket varje studie hittills påvisat. Det är bland annat denna multi-funktionalitet som gör arbetet med att kartlägga verkningsmekanismerna så betydande samt resurskrävande men som samtidigt får oss att med än mer spänning se fram emot en större förståelse av den fulla potentialen av Apta-1.

Närliggande händelser
På Aptahem är vi övertygade om att globalt samarbete är av yttersta vikt för att lösa de utmaningar som industrin står inför. Därför kommer vi i slutet på mars att besöka BioEurope i Wien för att fortsätta vara en del av det internationella life science nätverket och tala om synergier och utveckling inte bara inom sepsis utan branschen i allmänhet. Något som känns extra roligt här är att det känns som att allt fler vet vilka vi är när vi presenterar oss och är intresserade av vad vi jobbar mot.

Stadig kurs framåt
Under den kommande tiden kommer vårt fokus framförallt att ligga på att hålla skutan på en stadig kurs framåt. Framförallt koncentrerar vi oss på Apta-1s utvecklingsprogram men också på att fortsätta stärka och utveckla Aptahem som bolag för att på bästa sätt kunna bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet. För den som vill veta mer om vad som väntar framöver samt vart vi står såhär i början av året så publicerade BioStock i början på förra veckan en intervju som ni gärna får gå in och läsa här. Sammanfattningsvis kan sägas att vi har ett tydligt mål i sikte: att behandla flera av de akuta inflammatoriska sjukdomar och tillstånd som varje år drabbar miljontals människor och dit är vi på väg!

Avslutningsvis vill jag som alltid ta tillfället i akt att tacka er aktieägare för ert stöd. Era intressanta och utmanande frågor är inspirerande och trots att jag ofta, till följd av marknadens regler, inte kan svara på era mejl så ska ni veta att jag läser och värdesätter dem alla. Vi är oerhört tacksamma för er tilltro både till våra läkemedelskandidater och till Aptahem som bolag.

Malmö den 1 mars 2019

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB