Nyhetsbrev december 2019

I takt med att julen närmar sig och 2019 börjar lida mot sitt slut är det dags att ta tillfället i akt och se tillbaka på det vi har åstadkommit under senaste tiden här på Aptahem. Det har varit ett händelserikt år präglat av såväl accelererad forskning som internationell närvaro och vi har på flera olika fronter kunnat verifiera och stärka den externa tilltron till Apta-1s potentiella förmåga att skydda organ och öka chansen till överlevnad hos patienter som drabbas av sepsis – ett tillstånd som drabbar 30 miljoner människor årligen. Stärkta av vad vi har åstadkommit och presenterat under det gångna året ser vi nu framåt emot vad som komma skall och de milstolpar som ligger framför oss. Vi är både stolta och glada över det förtroende vi fått från såväl investerare som industrin och vårt dedikerade team kommer att fortsatt kämpa hårt för att leva upp till det – och mer därtill.

Starka NHP-studieresultat och bekräftad MoA
Vi kunde i vårt senaste nyhetsbrev presentera en överblick av Apta-1s unika, multifunktionella verkningsmekanism (MoA). Det är roligt att det är så många av er som är intresserade av den djupare vetenskapen bakom Apta-1. Ökad insyn genererar större intresse utifrån och det gläder oss att vi med dessa presenterade data kan berätta att mottagandet från nya som pågående intressenter varit mycket positivt. När vi dessförinnan dessutom kunnat presentera starka resultat från NHP-studien, som bekräftar Apta-1 som en multiverksam läkemedelskandidat inom sepsis, kan vi konstatera att intresset ökar, dialoger pågår och vetenskapliga samarbeten är i rullning. Vidare undersöker vi möjligheten till nya patentansökningar på de senaste resultaten, vilket ligger i linje med vår långsiktiga IP-strategi.

Stärkt internationell närvaro
Vi tycker att det är fantastiskt roligt att vi på Aptahem har kunnat accelerera vår internationella närvaro under det gångna året. Nu senast har vi ju kunnat presentera det konsortium där vi med Apta-1 och våra insikter på denna läkemedelskandidat inom koagulation samt inflammation kommer att kunna bistå i forskning om effektivare behandling av hjärt- och kärlsjukdomar tillsammans med bland annat Örebro universitet och Dalhousie University i Kanada. Det är stort att få vara en del i ett samarbete som präglas av gränsöverskridande kunskapsutbyte och på så sätt bidra till att driva forskningen i stort framåt, samtidigt som vi kan stärka vår närvaro inom såväl just forskning som akademi och industri.

Det är oerhört viktigt att vi är på plats och visar upp våra goda resultat för att kunna bygga upp ett namn för sig själv inom biotech. Vi har under den senaste tiden inlett vår närvaro på vetenskapliga konferenser för att berätta om Aptahem och Apta-1, och mottagandet har alltid varit mycket positivt, vilket såklart ger oss vind i seglen. I oktober var vi på världens största konferens för intensivvård i Melbourne i Australien för att presentera våra prekliniska resultat med Apta-1. Det var en viktig milstolpe då det var första gången vi presenterat resultat direkt till sjukvårdspersonal verksamma inom intensivvård. I november deltog vi i BIO Europe i Hamburg, vilket var mycket givande, där vi fick möjlighet att möta, tala och knyta kontakter med spännande potentiella partners och andra viktiga externa intressenter från runt om i världen.

Vidare har vi i vårt samarbete med Seattle Children’s Research Institute genererat goda resultat i förståelsen för sepsis och dess sjukdomsförlopp och fått extern validering av Apta-1s potential, vilket har öppnat dörrar för vidare samarbete. Generellt har vi sett ett ökat intresse bland flera stora, kommersiellt som vetenskapligt, seriösa intressenter och det är stärkande att se ett ökande fokus för den här typen av genombrottsteknologi som oligionukletider/aptamerer representerar och som möjliggjort den multiindikation som Apta-1 uppvisar.

Förtroende från aktieägare gav högt nyttjande i TO4
Tack vare det stora förtroende ni aktieägare har visat för oss kunde vi i november meddela att den teckningsoption av serie TO4 som vi haft ute nyttjades till hela 85% och därmed inbringade cirka 11,2 MSEK efter emissionskostnader till bolaget. Med förtroende i ryggen och pengar i kassan kommer vi nu att kunna ta ytterligare steg framåt i utvecklingsprocessen av Apta-1. Vi har mycket planerat inför det kommande året och vi ser fram emot att kunna accelerera utvecklingen av Apta-1 under 2020. Vi ser fram emot att dela dessa framsteg med er så snart det är möjligt.

Fortsätter framåt i utvecklingen av Apta-1
Vår huvudkandidat Apta-1 har under det gångna året kunnat påvisa starka studiedata som vidare verifierat läkemedelskandidatens förmåga att skydda organen och öka chansen till överlevnad hos patienter som drabbas av sepsis. Vi har ytterligare kunnat verifiera den multiverksamma profil som gör Apta-1 så effektiv och inte minst unik. Inför den fortsatta utvecklingen av Apta-1 kunde vi under november meddela att Aptahem ingått avtal med CDMO:n Recipharm, ett samarbete som vi ser mycket lovande på. Syftet är att tillsammans påbörja den farmaceutiska formuleringen inför framtida fas 1-studier. Nu närmast under det nya året fokuserar vi på att komma igång med toxicitetsstudien, som kommer ligga till grund för kommande fas 1-studie.

Vi är dessutom igång med fortsatta uppskalningsstudier med Apta-1. Såhär långt kan vi meddela att arbetet varit framgångsrikt och fortlöper. Det jag kan säga är att vi tagit ytterligare steg framåt i utvecklingsprocessen för Apta-1.

Några avslutande ord
Vi lämnar ett starkt år bakom oss och kapitaliserar på den fart vi har när vi nu tar oss in i ett nytt år och ett nytt decennium. Vi har mycket spännande i pipelinen framöver och jag ser fram emot att få dela med oss av vad vi kommer att åstadkomma. Våra senaste studieresultat indikerar att Apta-1 kan ha en inverkan på de negativa mekanismer som uppstår vid autoimmuna sjukdomar. Vi kan fortsatt konstatera att det inte finns någon liknande multi-target läkemedelskandidat som Apta-1 mot sepsis på marknaden idag. Vi sitter just nu i ett bra läge och vi ser positivt på den framtida utvecklingen.

Vi är också medvetna om att det under året har skett vissa fördröjningar på grund av de tillverkningsproblem vi har haft, och att vi därför inte kunnat rapportera lika mycket som vi önskat. Med detta i bakhuvudet vill jag rikta ett extra stort tack till er aktieägare för det stöd som ni har visat under tiden. Det är tack vare ert förtroende som vi har möjlighet att framöver accelerera utvecklingen av Apta-1. Vi ser ljust på framtiden och fortsätter att sträva efter att utveckla ett läkemedel som potentiellt både skyddar organen och ökar överlevnaden hos de miljontals människor som varje år drabbas av sepsis.

julgran_m_klapparSlutligen vill jag också önska er en God Jul och ett Gott Nytt År!

Malmö den 19 december 2019

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB