Nyhetsbrev nr 2, oktober 2018

VD kommentar
Det har inte ens gått en månad sedan vårt senaste nyhetsbrev, men redan nu har vi så många spännande nyheter att dela med oss av att det kändes som att det var dags för nästa.

En av dessa saker är den företrädesemission som – givet godkännande vid extra bolagsstämma – vid fullteckning kommer att tillföra Aptahem cirka 31,7 MSEK. Sedan tidigare har vi en finansieringslösning på plats med Yorkville Advisors Global, men vi väljer att fortsätta betrakta denna lösning som ett backup-alternativ då en företrädesemission bedöms vara mer fördelaktigt för våra aktieägare i nuläget. Finansiell rådgivare för företrädesemissionen är Corpura Fondkomission AB som vi har jobbat med tidigare och vi tycker gör ett fantastiskt jobb.

Ny kompetens stärker teamet
Ytterligare en spännande nyhet är att vi nu i höst har skrivit kontrakt med den inom aptamertillverkning världsledande experten Thomas Rupp. På grund av Thomas unika kompetens inom vårt område så har vi under en tid önskat få med honom i teamet, och nu i höst hade han så äntligen möjligheten att skriva kontrakt efter att framgångsrikt ha avslutat flertalet projekt. Timingen känns perfekt – vi är nu snart klara med det prekliniska programmet, och har mer intensivt börjat förbereda för klinisk fas I-studier, en mycket spännande tid då ett starkt team är vitalt. För den som vill veta mer om Thomas så kommer snart en intervju att publiceras på Biostock, så håll ögonen öppna!

Två patentansökningar blir en
På Aptahem eftersträvar vi ständigt en ökad global exponering eftersom detta i framtiden kommer att hjälpa oss att etablera Aptahem på fler marknader. Ett steg i detta är att säkerställa att våra immateriella tillgångar har ett så omfattande internationellt skydd som möjligt. Därför har vi nu slagit samman två tidigare patentansökningar – en från oktober förra året och en ifrån maj detta året – till en så kallad PCT ansökan. Förenklat innebär en sådan att man, genom att lämna in en enda ansökan på ett enda språk, får en internationell ingivningsdag, vilket innebär att ansökan anses ha blivit ingiven i samtliga PCT:s medlemsländer (över 150 stycken) samtidigt. På så sätt är detta tillvägagångssätt både kostnadseffektivt och strategiskt fördelaktigt, samt säkerställer som sagt potentiellt ett mer omfattande skydd för våra världsunika aptamerer.

Många spännande evenemang framöver
Det är inte bara på Aptahem som det händer mycket just nu utan hela branschen tycks sjuda. Framöver är det många spännande evenemang på gång, varav ett är Biostocks Life Science Summit i Lund den 25:e oktober. Evenemanget spås bli Sveriges ’Life Science Event of the Year’, och vi ser fram emot att få presentera Aptahem för en mängd intressenter och potentiella investerare.

Efter Life Science Summit så skiftar vi vårt fokus över sundet och koncentrerar oss på BioEurope i Köpenhamn den 5:e till 7:e november. Här ser vi fram emot att träffa än fler industriaktörer och har redan nu börjat boka in möten inför detta partneringevent.

En spännande tid i bolagets historia
Allt som allt kan oktober sammanfattats med en febril aktivitet och en spänd förväntan inför vad som komma skall. Just nu känns det som att vi står i startgroparna för ett riktigt bra 2019, med vårt mål om att påbörja klinisk fas I under tredje kvartalet 2019 som ledstjärna.

Om det är någonting ni undrar över så är ni alltid välkomna att höra av er till info@aptahem.com så svarar jag i så stor utsträckning jag kan och får enligt marknadens regler. Om frågorna är av större karaktär kan svaret dröja något då jag då kommer att adressera dem i nästa utgåva av nyhetsbrevet.

Malmö den 23 oktober 2018

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB