GMP-tillverkning av Apta-1 enligt tidplan

Aptahem AB (publ) meddelar i dag att bolaget har signerat ett avtal med sin samarbetspartner LGC Group för att påbörja GMP (Good Manufacturing Practice)-tillverkningen av Apta-1. Avtalet säkerställer att den tidigare kommunicerade tidsplanen följs.

GMP-kampanjen startar i och med detta redan under mars/april månad med flertalet förberedelser som löper fram till att själva GMP-produktionen påbörjas i september/oktober 2021. Leverans beräknas ske i början av 2022. Detta är ett viktigt steg i det intensiva förberedelsearbete som bolaget nu bedriver för att ta läkemedelskandidaten Apta-1 till klinik under 2022.

VD Mikael Lindstam kommenterar:
”Det är glädjande att vi nu kunnat säkerställa att GMP-tillverkningen håller den tidsplan vi har satt upp. Vår kontraktstillverkare och samarbetspartner LGC har i nära samarbete med Aptahem nu satt detaljerna för GMP-kampanjen för att kunna säkerställa de kvaliteter som behövs för kliniska studier. Jag ser fram emot att fortsätta vårt givande samarbete med LGC för att producera Apta-1 på ett storskaligt och kommersiellt gångbart sätt.”

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.