Flaggningsmeddelande

Bolagets största aktieägare ökar sitt innehav i Aptahem

Aptahem har informerats om att bolagets största aktieägare Ivar Nordqvist har förvärvat ytterligare aktier i bolaget. Nordqvists ägande uppgår idag till 7 533 431 aktier (direktägda) motsvarande 18,06% av aktiekapital och antal röster i bolaget.

Därutöver äger Nordqvist genom en kapitalförsäkring ytterligare 4 170 821 aktier motsvarande 10,0% av det totala antalet aktier i bolaget. Huvuddelen av dessa (3 500 000 aktier) har förvärvats från Formue Nord A/S genom en transaktion daterad 2019-01-09.

Totalt innehar nu Nordqvist 28,06% av aktierna (direktägda och genom kapitalförsäkring) i Aptahem.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.