BioStock-intervju: Aptahems vd om Apta-1 och emissionen

Aptahem utvecklar kandidaten Apta-1 som en ny behandling mot sepsis och septisk chock. Sepsis är ett allvarligt tillstånd med hög dödlighet och det finns ett stort behov av bättre behandlingar. I en videointervju berättar vd Mikael Lindstam mer om vad som särskiljer Apta-1 från andra behandlingar, var projektet befinner sig och varför Aptahem nu genomför en företrädesemission om cirka 61 Mkr.

Se hela intervjun med Aptahems vd Mikael Lindstam här.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.