BioStock-artikel: Åtta vd:ar om deras förväntningar på BIO-Europe

I dagarna är det återigen dags för BIO-Europe, Europas största partneringmöte inom life science-sektorn. Under fyra dagar kommer representanter från nästan 1500 bolag samlas för att knyta nya kontakter och fortsätta redan initierade diskussioner med potentiella partners, licenstagare och investerare. BioStock har pratat med vd:arna på åtta life science-bolag – varav Aptahems Mikael Lindstam är en – med varierande pipelines i olika utvecklingsskeden för att ta del av deras förväntningar på vad eventet kan leda till givet deras unika situation.

Läs hela artikeln på biostock.se