BioStock-artikel: Aptahems vd om kliniska studier under 2022

När sepsis-bolaget Aptahem nyligen fick färdigvaliderat sitt europeiska patent och därmed ett starkare skydd för läkemedelskandidaten Apta-1 i elva europeiska länder, var det kulmen på ett nyhetsintensivt 2021. Aptahems vd Mikael Lindstam kan snart bocka av ett genomfört prekliniskt program, med avsikten att under 2022 inleda de första studierna i människa med Apta-1. BioStock kontaktade Lindstam för att få hans bild av året som gått och höra vad han har för förväntningar på 2022.

Läs hela intervjun med Mikael Lindstam på biostock.se

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.