Aptahems störste ägare föreslår Bert Junno till ny styrelseordförande

Aptahem AB (publ) meddelar idag att bolagets störste ägare Ivar Nordqvist föreslår att Bert Junno väljs till ny styrelseordförande för Aptahem vid den extra bolagsstämman som äger rum den 25 september 2020. Detta efter att Aptahems tidigare styrelseordförande Kjell G Stenberg avgått på egen begäran.

Bert Junno, som är född 1966, är styrelseordförande för Cyxone AB (publ) och CombiGene AB (publ) samt styrelseledamot i Accequa AB och Accequa GmbH. Han har erfarenhet av företagsledning och styrelsearbete från ett flertal bolag verksamma inom elektronik, bioteknik och IT i både Europa och USA. Han har tillsammans med andra grundat flera bioteknikbolag som WntResearch AB, Galecto Biotech AB, Gabather AB, Aptahem AB och Cyxone AB. Bert Junno har en Ph.D. i fysik och teknik för halvledare och M.Sc. i fysik från Lunds universitet. Bert Junno innehar inga aktier i Aptahem.

”Bert Junno torde vara väl känd av de flesta i kretsen kring Aptahem, bl.a. från en tidigare sejour som ledamot av styrelsen. Hans breda erfarenhet av styrelsearbete och hans gedigna kunskaper om IP-frågor och ”partnering” för forskningsbaserade småföretag gör honom väl skickad att leda styrelsearbetet i den kommande fasen av Aptahems utveckling.” kommenterar Ivar Nordqvist.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 september 2020.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.