Aptahems samarbete med forskargruppen vid Örebro universitet har identifierat en farmakologisk verkningsmekanism för Apta-1

I Nyheter

Aptahem (publ) meddelar idag att samarbetet med att kartlägga detaljerna bakom Apta-1s effekter tillsammans med Cardiovascular Research Centre (CVRC) vid Örebro universitet med stöd av KK stiftelsens Prospektutlysning nu har genererat resultat som tydliggör en av Apta-1s viktiga mekanismer.

En vetenskapligt hållbar verkningsmekanism är i det närmaste nödvändigt för att erhålla ett slutligt godkännande av nationella myndigheter.

”Vi har identifierat en farmakologisk verkningsmekanism för Apta-1, ned på molekylär nivå, och som rimligen är av signifikans för tidigare resultat i sjukdomsmodeller in vivo”, säger Magnus Grenegård, professor i fysiologi vid Örebro universitet, och fortsätter: ”Att vetenskapligt identifiera mekanismer bakom terapeutiskt lovande substanser kan vara mer än grannlaga ur ett forskningsperspektiv. Det som nu tar vid är att låta pröva våra forskningsresultat för publikation i en betydande vetenskaplig tidskrift.”

Luiza Jedlina, vetenskaplig chef på Aptahem, kommenterar: “Vi är väldigt glada över de nya resultaten som gruppen i Örebro har presenterat för oss och vi har haft ett flertal diskussioner tillsammans för att försäkra oss om att vi fullt ut förstår innebörden av de här upptäckterna. Forskarna i Örebro har varit otroligt entusiastiska och professionella och vi är väldigt imponerade av det de har åstadkommit under vårt samarbete. De här resultaten är extremt viktiga för Aptahem ur ett regulatoriskt perspektiv och för att kunna gå vidare in i klinisk fas.”

Så snart fynden har publicerats i en vetenskaplig tidskrift kommer mer information att ges.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Kort om Cardiovascular Research Centre (CVRC) vid Örebro universitet
Cardiovascular Research Centre (CVRC) är en forskningsmiljö som grundades 2014 vid Örebro universitet och består av ett 30-tal forskare vid universitetet och Region Örebro Län. CVRC har som ett övergripande mål att öka kunskapen kring sjukdomsmekanismer, effektivare diagnos, behandling och prevention av kardiovaskulära sjukdomar. Länk till CVRC vid Örebro universitet: https://www.oru.se/english/research/research-environments/mh/cardiovascular-research-centre-cvrc/

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.