Aptahems presentation från Stora Aktiedagen 4 november 2019 nu publicerad

Den 4 november presenterade VD Mikael Lindstam och CSO Luiza Jedlina den senaste utvecklingen inom bolagets utvecklingsprojekt inom sepsis på Stora Aktiedagen i Göteborg.

Presentationen spelades in och videon, som delvis är på engelska, kan ses här.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.