Aptahems abstract till ISICEM-konferensen publicerat

I Nyheter

Aptahem skulle ha deltagit i ISICEM-konferensen i Bryssel dessa dagar, men den har flyttats fram till september 2020.

Det abstract som Aptahems delegation skulle ha presenterat har däremot nyligen publicerats i Critical Care Magazine. Titeln på abstractet är “A novel protein-binding RNA aptamer, Apta-1 – a new therapeutic tool to combat sepsis” och det kan läsas här nedan.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.