Aptahem stärker teamet och utser en Regulatory Affairs Director

Aptahem (publ) meddelar idag att Karin Aschan har anlitats som Regulatory Affairs Director (RAD) inför klinik. Karin kommer primärt att fokusera på att sammanställa de dokument som krävs inför myndighetsgodkännande för att starta klinisk fas 1-studie.

Med sin långa och gedigna erfarenhet från både stora och små läkemedelsbolag kommer Karin att utgöra en viktig del i förberedelsearbetet inför ansökan till de regulatoriska myndigheterna. Hon har i tidigare roller arbetat med ett flertal internationella projekt inom både Europa och USA i alla kliniska faser. Hon har även ansvarat för registering av ett läkemedel inom EU hos den europeiska läkemedelsmyndigheten European Medicines Agency (EMA).

Karin Aschan, RAD, kommenterar:
”Jag ser fram emot att få vara med på den kommande resan att ta Aptahem från preklinisk fas in i klinik. Min erfarenhet av regulatoriskt arbete inom start-ups och små biotech-bolag har lärt mig mycket, och jag kommer ha stor nytta av den erfarenheten i det här projektet. Det kommer bli en intensiv och spännande tid!”

VD Mikael Lindstam kommenterar
”Aptahem tar nu ytterligare ett oerhört viktigt steg mot klinik genom att anlita Karin som RAD. Det är en viktig del av planeringsarbetet för den första kliniska studien. Med Karins gedigna erfarenhet och kunnande inom området känner jag mig trygg i den fortsatta resan framåt.”

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.