Aptahem publicerar inspelning av VD-presentationen för årsstämman 2020

I Nyheter

Aptahem (publ.) meddelade idag att en inspelning av VD-presentationen för årsstämman 2020 nu finns tillgänglig via bolagets webbplats.

En åtgärd som har vidtagits för att minska spridningen av covid-19 är att ersätta det traditionella VD-presentationen på årsstämman med en förinspelad video.

Inspelningen och presentationen finns härmed tillgänglig på bolagets webbplats, www.aptahem.com, och på sociala kanalerna Facebook och LinkedIn.

Se Presentation

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.