Aptahem och Seattle Children’s Research Institute ingår partnerskap för att studera experimentellt sepsisläkemedel

I Nyheter

Aptahem AB (publ) tillkännager ett partnerskap tillsammans med Seattle Children’s Research Institiute för att utforska de underliggande mekanismerna i deras nya aptamerbaserade behandling för akuta och kroniska inflammatoriska tillstånd inklusive sepsis. Sepsis är ett komplext och potentiellt livshotande tillstånd som uppstår när en persons inflammatoriska reaktion på en infektion sätter kroppen i obalans. Det finns nästan 2,4 miljoner fall av sepsis varje år i USA, främst bland barn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar, med dödlighet så hög som 17 procent.

Dr. Adrian Piliponsky, en forskare på Seattle Children’s Center för Immunitet och Immunoterapier, har mer än 15 års erfarenhet av att undersöka inflammatorisk dysfunktion i samband med sepsis. Han kommer att leda detta samarbetsprojekt som syftar till att ge ökad förståelse för hur Aptahems nya läkemedel kan förhindra dysreglering av immunförsvarets reaktion mot en bakteriell infektion och därmed förhindra skador på organ och vävnader som kan leda till hög dödlighet hos patienter med sepsis.

”Forskningsframsteg ledda av Seattle Children’s har identifierat hur vissa celler i immunförsvaret formar kroppens reaktion på en bakteriell infektion, vilket leder till de allvarliga komplikationer som utvecklas när sepsis förvärras” sa Piliponsky. ”Denna forskning lägger grunden för samarbetet med Aptahem, med vilka vi får möjligheten att studera ett nytt terapeutiskt tillvägagångssätt för att förhindra denna process och stoppa sepsis innan det blir livshotande.”

Seattle Children’s Research Institute, forskningsbenet för Seattle Children’s Hospital, är ett av de fem främsta pediatriska forskningscentra i USA med över 300 fakulteter som studerar ett brett spektrum av barnsjukdomar, från grundläggande forskning till kliniska studier.

Aptahem, ett Sverige-baserat biotekniskt bolag, är engagerat i att hitta effektiva behandlingar till förmån för patienter som lider av inflammation, såsom sepsis. Deras primära läkemedelskandidat, Apta-1, är designad för att förhindra livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter genom att på ett unikt sätt angripa onormala reaktioner i både de koagulerande och inflammatoriska systemen i flera kritiska tillstånd.

”Vi är på väg att omdefiniera behandlingen av sepsis med vår läkemedelskandidat Apta-1 och det är fantastiskt att ha hittat en forskningspartner i Seattle Children’s som delar vårt engagemang för detta. Detta forskningssamarbete kommer att fördjupa vår kunskap om Apta-1s verkningsmekanism, leda till en förbättrad patientförståelse samt senare möjliggöra tillgång till patienter, klinisk expertis och amerikanska ledande opinionsledare men kan också leda till nya möjligheter,” sade Mikael Lindstam, VD för Aptahem. ”Vi är angelägna om att följa forskningen på Seattle Children’s, och parallellt driva vår kliniska utveckling framåt genom att senare i år förbereda en ansökan om att få starta vår första kliniska studie i människa.”

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.