Aptahem har färdigställt förbättrad bioanalytisk metod för att mäta nivåerna av Apta-1 i plasma

Aptahem kan idag meddela att framtagandet av en helt ny bioanalysmetod färdigställts tillsammans med vår samarbetspartner Axolab i Tyskland.

Den nya metoden har en bättre upplösning samt kan detektera lägre nivåer av Apta-1 samt dess metaboliter i plasman hos olika djurarter. Den nya metoden har utvecklats i enlighet med de regulatoriska krav som ställs inför kommande toxikologiska tester och senare i kliniska prövningar. Metoden möjliggör att nivåerna av Apta-1 i plasmaprover från möss, råtta, apa och människa kan bestämmas genom en PNA-HPLC-analys (Eng. peptide nucleic acid high pressure liquid chromatography).

VD Mikael Lindstam kommenterar
-”Analys av stora aptamermolekyler har länge varit en utmaning för läkemedelsindustrin och jag ser den nya metoden som en viktig milstolpe. Genom att uppnå detta regulatoriska krav kan nu förberedelsearbetet fortgå inför vår planerade kliniska studie.

För mer information
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-333 699
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.