Aptahem går in i konsortium tillsammans med Örebro universitet, AnaMar AB och Dalhousie University

Aptahem (publ.) meddelar idag att bolaget nu träder in i ett konsortium tillsammans med Örebro universitet, läkemedelsutvecklingsföretaget AnaMar och Dalhousie University i Kanada. Det nyupprättade konsortiet har som övergripande syfte att utvärdera nya strategier för att minska inflammation, trombos och fibros vid hjärt- och kärlsjukdom.

Det gemensamma forskningsprojektet, med titeln Novel Strategies to Reduce Inflammation, Thrombosis and Fibrosis in Cardiovascular Disease, har erhållit finansiering från KK-stiftelsen och kommer att löpa över två års tid med start i januari 2020. Aptahem kommer främst att förse projektet med sin aptamerbaserade läkemedelskandidat samt bidra med expertkompetens med Dr. Luiza Jedlina som vetenskaplig rådgivare gällande aptamerbaserad hämning av inflammation och trombos.

Luiza Jedlina, forskningschef på Aptahem, kommenterar: ”Vi är mycket stolta över att vara en del i ett så omfattande forskningssamarbete som detta. Här har vi en utmärkt chans att validera vår forskning på Apta-1 och visa dess stora potential i ett område utanför sepsis. Vi ser även detta som en betydande möjlighet att öka vår närvaro och stärka vår position inom den vetenskapliga sektorn, nationellt som internationellt.”

”Det är mycket roligt för Dr Geena Paramel och Cardiovascular Research Centre (CVRC) vid Örebro Universitet att hon via KK-stiftelsens bidrag får möjlighet att tillsammans med Aptahem undersöka om aptamerer kan påverka både inflammationsprocessen i blodkärlet och blodplättars förmåga att aggregera. Samarbetet med Aptahem är mycket värdefullt för oss och öppnar även möjligheter för nya gemensamma framtida samarbetsprojekt”, sade Karin Franzén, docent i Biomedicin vid Örebro Universitet.

Resultat och uppdateringar från forskningssamarbetet kommer att meddelas marknaden i den mån möjlig.

Mer information via Örebros universitet: https://www.oru.se/nyheter/forskning-om-ny-behandling-av-hjart-och-karlsjukdomar/

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.