Aptahem erhåller patentskydd i USA för patentfamilj 2

Aptahem (publ) meddelar idag att Bolaget har erhållit patentskydd i USA för patentfamilj 2 från det amerikanska patentverket (USPTO). Godkännandet följer det tidigare preliminära godkännande från USPTO som meddelades den 30 juni 2021.

I och med USPTOs godkännande av patentansökan 16/652,926 finns skydd för bolagets läkemedelskandidat Apta-1 inom patentfamilj 2 i USA, U.S. Patent No. 11,110,115, till och med 2037.

VD Mikael Lindstam kommenterar
”Det är glädjande att vi nu fått det definitiva godkännandet från USPTO, Issue Notification, vilket innebär ett gediget skydd för Apta-1 i USA och en viktig värdeökning för Aptahems utvecklingsportfölj. USA är ett av de viktigaste länderna att ha ett starkt patentskydd i, och som vi ser som ett av de mest värdefulla länderna ur ett affärsmässigt perspektiv.”

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Om Sepsis
Sepsis betraktas idag som ett världshälsoproblem och drabbar varje år 49 miljoner människor i världen varav 11 miljoner dör. Endast i Europa uppskattas över 1 miljon människor drabbas av sepsis årligen.* Det finns i dagsläget ingen specifik behandling för sepsis, utan istället behandlas de bakomliggande symptomen med antibiotika, vätska och syrgas.

* Rudd KE, Johnson SC, Agesa KM, Shackelford KA, Tsoi D, Kievlan DR, Colombara DV, Ikuta KS, Kissoon N, Finfer S, Fleischmann-Struzek C, Machado FR, Reinhart KK, Rowan K, Seymour CW, Watson RS, West TE, Marinho F, Hay SI, Lozano R, Lopez AD, Angus DC, Murray CJL, Naghavi M. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990-2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet. 2020 Jan 18;395(10219):200-211. doi: 10.1016/S0140-6736(19)32989-7. PMID: 31954465; PMCID: PMC6970225.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.