Aptahem erhåller patentgodkännande i Indien för patentfamilj 1

Aptahem AB (publ) meddelar i dag att bolaget har erhållit patentgodkännande i Indien för patentfamilj 1, patentansökan 6250/DELNP/2010. Patentet, med patentnummer 353024, täcker skyddet av Bolagets aptamer-strukturer.

Patentgodkännandet ger bolaget skydd för Apta-1, Apta-2 och Apta-3 i Indien fram till år 2029.

Motsvarande patent har tidigare godkänts i Europa, USA, Kanada och Kina.

VD Mikael Lindstam kommenterar:
”Vi är glada att kunna meddela att vi nu fått godkännande från det sista landet, Indien, i patentansökan av patentfamilj 1. I och med godkännandet har vi nu komplett patentskydd av den önskade täckningen av patentfamilj 1 vilket stärker Aptahems portföljvärde.”

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.