APTA-1

Aptamerbaserat läkemedel med kombinerad verksamhetprofil av antikoagulerande- och antiinflammatoriska effekter

aptahem-illustration-1600x1000

Antitrombotisk och koagulations-hämmande effektprofil

Läkemedelskandidaten Apta-1 har i ett flertal prekliniska studier påvisat en kombinerad verksamhetsprofil som särskiljer sig från många av dagens behandlingar. Utöver att kandidaten har påvisat en positiv påverkan på ett antal centrala faktorer relaterade till koagulationsprocessen så har även antitrombotiska effekter, det vill säga att kandidaten minskar storleken på blockerande blodkroppar, påvisats. Kandidatens dokumenterade antitrombotiska och koagulationshämmande egenskaper härleds från en serie målinriktade studier utförda med noga utvalda utvecklingspartners i Nordamerika, Asien och Europa.

Antiinflammatorisk och immunstimulerande effektprofil

Utöver sin förmåga att effektivt påverka koagulationssystemet så har läkemedelskandidaten Apta-1 påvisat, i jämförande prekliniska studier, en förmåga att inhibera ett antal inflammatoriska faktorer i kombination med att ha en kraftigt stimulerande effekt på den antiinflammatoriska responsen. De resultatgrundande studierna jämförde Apta-1 mot en av världens mest utskriva läkemedel globalt, Dexametason, och utfördes tillsammans med amerikanska samarbetspartnern Hooke Laboratories i Boston. Likt i studier som utfördes för att utvärdera kandidatens antikoagulanta effekt var Apta-1 mycket verksam vid icke-toxiska doser.