Aktieinfo

Aktienamn  Aptahem
Kortnamn  APTA
ISIN-kod  SE0006543450
OrderBookID  108042
Antal aktier  47 897 508
Kvotvärde  0,23 SEK
Handelsstart  2015-04-17
Värdepapperstyp  aktie