AFFÄRSSTRATEGI

Aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners

Aptahems affärsstrategi är att utföra ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners genom att frekvent interagera, presentera och diskutera utvecklingsstatusen med läkemedels- och biotechbolag som har kommersiella synergier med bolagets teknologi. Målsättning är att genom dessa aktiviteter ingå ett framgångsrikt partnerskap eller licensavtal som kan generera resurser för att främja Bolagets portfölj av läkemedelskandidater och stärka Bolagets värde. Bolaget har målsättningen att kunna ingå ett sådant avtal kopplat till läkemedelskandidaten Apta-1 under tidig klinisk utveckling.

iStock-531560090-comp
iStock-537739325-comp

Kostnadseffektiv kompetensstrategi

Bolaget nyttjar även en kostnadseffektiv kompetensstrategi genom att rekrytera och projektleda konsulter med dokumenterat goda färdigheter i sina respektive områden inom företagsledning, läkemedelsutveckling, kliniska försök, regulatoriska förfaranden, licensiering och patentansökningar. Strategin säkrar en god flexibilitet i relation till ett kontinuerligt förändrat behov av spetskompetenser vid utvecklingen av Bolagets läkemedelskandidater. Vidare så nyttjar Bolaget även en proaktiv immaterialrättslig strategi för att säkerställa en kontinuerlig uppbyggnad av Bolagets interna värde och för att främja Bolagets position i framtida förhandlingar med samarbetspartners.