Vetenskapligt råd

Aptahem har byggt upp ett vetenskapligt råd som ska fungera som kliniskt stöd till Aptahems utvecklingsteam samt vara sakkunniga i kardiovaskulära sammanhang. Medlemmarna i det vetenskapliga rådet har lång och bred erfarenhet av kliniskt arbete inom det kardiovaskulära området.

Anders Bylock

Docent och Leg Läkaren Anders Bylock är en välkänd expert på kardiovaskulära utvecklingsfrågor inom såväl preklinik, kliniska studier samt registreringsansökningar. Docent Bylock specialiserade sig inom thoraxkirurgi vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och har sedan haft en internationell karriär inom kardiovaskulär forskning och utveckling i Europa och USA. Han började arbeta inom läkemedelsindustrin som Director of Clinical Research vid MSD Sweden, men har sedan haft ett flertal positioner under 17 år på AstraZeneca, bland annat som Director för avdelningarna Clinical Pharmacology och Clinical Drug Safety. Under åren 2011-2016 har Dr Bylock varit Senior Global Director på avdelningen Global Clinical Development & Medical Affairs vid Boehringer Ingelheim GmbH & Co KG i Tyskland, där han medicinskt ledde ett stort antal kardiovaskulära projekt i olika stadier.

Bengt-Åke Henriksson

Medicine Doktor och Leg Läkaren Bengt-Åke Henriksson, arbetade tidigare som docent och överläkare vid den centrala intensivvårdsavdelningen på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Under sitt arbete där med bl.a. levertransplantationer kom han att ta ansvar för problemen med blodets levringsförmåga och hur stora blödningar behandlas. Denna erfarenhet utnyttjades också för att ta fram både nationella och internationella handlingsplaner för åtgärder vid stora blödningar. Under hela sin yrkesutövning har Bengt-Åke Henriksson kunnat följa transplantationsverksamheten på nära håll och se betydelsen av organdonation där han varit övergripande ansvarig för donationsverksamheten inom hela Västra Götalandsregionen fram till pensioneringen 2014. Han har tilldelats Livet som Gåvas hedersutmärkelse för insatser som främjar donation av organ och vävnader. Han har haft flera nationella uppdrag åt Regeringskansliet, Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner och landsting för frågor som berör donation av organ och vävnader.