Verksamheten

Inledning

Förebyggande av sjukdomar

Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt. Bolaget innehar patent för Europa, Kina, USA och Kanada samt patentansökan i Indien.

Säker behandling

Positiva prekliniska resultat indikerar att Aptahems antikoagulerande aptamerer möjliggör utvecklingen av ett nytt, icke-skadligt, blodproppshämmande läkemedel. Resultaten visar också att behandlingen är betydligt säkrare än de läkemedel som används idag eftersom blödningsrisken är i stort sett obefintlig.

Historia

2016

Pre-kliniska studier visar att Apta-1 förmår hämma ett antal inflammatoriska faktorer, och samtidigt ge en stark stimulerande verkan på vissa delar av kroppens egna antiinflammatoriska respons.

Pre-kliniska studier visar att Apta-1 effektivt hämmar uppkomsten av blodpropp utan att öka blödningsbenägenheten.

Studier visar att Apta-1 har mycket hög säkerhetsmarginal. Den säkra dosen är minst 50 gånger högre än den tänkta omräknade terapeutiska dosen i människa

2015

Aptahem noteras på AktieTorget

Erhåller godkännande av patent i Europa, USA och Kanada

Toxstudie visar utökad säkerhetsmarginal för Apta-1 utan noterade biverkningar

In-vivo och in-vitro-studier visar att Apta-1 inte orsakar blödningar vid högre doser till skillnad mot marknadsledande produkt.

Aptahem utvecklar tillsammans med utvecklingspartners en ny och effektiv metod för analys av Apta-1 i biologiska material. Metoden är utvecklad enligt regulatoriska riktlinjer och uppfyller läkemedelsmyndigheters krav. Denna information är viktig inför planeringen av det kliniska programmet.

2014

Bolaget bildas

1996

Forskarna Tina Persson inom aptamerteknologi och Johan Lindh inom parasitimmunologi fann intressanta samband mellan sina respektive forskningsområden. Ett samarbete påbörjades som ledde till utvecklandet av en ny klass av kemiskt framställda biomolekyler, så kallade aptamerer. Med dessa aptamerer såg forskarna potentiella nya blodproppslösande funktioner på malariaparasitens (i hjärnan) förmåga att bilda blodkoagel, dvs proppar.

Bakgrund

Trombos, även kallad blodpropp, är den medicinska benämningen på en ökad och ohälsosam koagulering av blodkroppar som orsakar mer än 30 procent av alla dödsfall i världen. Trombos uppkommer antingen genom genetiskt arv eller genom att trombosen uppstår i samband med en operation, ett trauma, på grund av medicinering eller genom att den drabbade lider av en sjukdom, t ex cancer.

Starkt management team

Aptahems verksamhet bygger på en teknologi som skapats utifrån 17 års forskning vid bland annat Lunds universitet, varav 6 år i samarbete med Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet. Samarbetet ledde till utvecklandet av en ny klass av kemiskt framställda biomolekyler, så kallade aptamerer, med försumbara immuntoxiska bieffekter. Med dessa aptamerer såg forskarna potentiella nya blodproppslösande funktioner på malariaparasitens (i hjärnan) förmåga att bilda blodkoagel, dvs proppar. Aptahems nuvarande CSO (Chief Scientific Officer) genomlyste denna teknologi och omsatte den till att omfatta antikoagulenta indikationer och därmed skapades det kommersiella utvecklingsspår som blev starten av Aptahem. Under CSOs ledning har Aptahems utvecklingsteam därefter upptäckt ett flertal positiva egenskaper hos företagets primära läkemedelskandidat, däribland aptamerens starkt antiinflammatoriska förmåga.