Utvecklingspartners

Världsledande partners inom sina respektive forskningsområden

För att bedriva utvecklingsarbetet av Apta-1 på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och samtidigt hålla uppsatta tidplaner samarbetar Aptahem med olika konsulter och kontraktsforskningslaboratorier runt om i världen. Aptahem samarbetar med de partners som är världsledande inom sina respektive forskningsområden, och som uppfyller de krav som Aptahem ställer (i form av Good Laboratory Practice, GLP och Good Manufacturing Practice, GMP).

IHIT

IHIT, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, är Polens mest ansedda forskningsinstitut inom hematologi och referenssjukhus. Aptahem och IHIT arbetar tillsammans för att kartlägga Apta-1s hämmande mekanismer i koagulationssystemet. Professor Jerzy Windyga, som leder forskargruppen på IHIT, är styrelsemedlem i WFH, World Federation of Hemophilia.

Nencki

Nencki Institute of Experimental Biology är ledande inom molekylär neurobiologi och har den högsta rankingen för europeiska forskningsinstitut, A+. Inom institutet finns två ”European Centres of Excellence” etablerade. Samarbetet med Nencki kommer att klarlägga de anti-inflammatoriska egenskaperna av Apta-1 vilka är centrala för att framgångsrikt kunna behandla sjukdomar som stroke.

Accelero Bioanalytics

Accelero Bioanalytics GmbH i Berlin har, i samarbete med Aptahem, tagit fram en ny och effektiv metod för att analysera Apta-1 i biologiska material. Metoden, som är utvecklad i enlighet med regulatoriska riktlinjer, uppfyller läkemedelsmyndigheters krav.

Red Glead Discovery

Red Glead Discovery är en kontraktsforskningsorganisation (CRO) som erbjuder tjänster inom läkemedelsforskning till kunder inom Life Science-området. Med fokus på små molekyler och peptider, spänner sig våra tjänster från kundanpassad syntes- och läkemedelskemi till biologi, ADME och bioanalys.

Red Glead arbetar med formuleringen och stabiliteten av Aptahems huvudkandidat Apta-1.

TKT

Toxicology Knowledge Team Sweden AB (TKT) erbjuder högspecialiserad expertis inom toxikologi. Våra kunder varierar från nystartade bioteknikföretag till globala läkemedelsbolag, inklusive industriell läkemedels- och kemisk produktion.

TKT arbetar med Aptahems toxikologiska säkerhetsprogram avseende Apta-1.

Truly Translational Sweden AB

Truly Translational Sweden AB består av ett team erfarna konsulter som ger stöd inom läkemedels- och affärsutveckling.

Vi hjälper våra kunder att utveckla sina projekt till framgångsrik klinisk utvecklingsfas och erbjuder tjänster inom tre huvudområden: 1) strategisk planering, 2) preklinisk farmakologi och 3) personalized medicine.

Truly Labs AB är ett prekliniskt CRO som erbjuder kundanpassade in vitro och in vivo-tjänster.

Truly och Aptahem samarbetar i utvecklingen av Apta-1s prekliniska säkerhetsprogram.

Pharm Assist

En regulatorisk tjänsteleverantör som grundades 1996. Pharm Assist fungerar som Regulatory Affairs-konsult för Aptahems produkter inom anti-koaguleringsområdet.

Junvik Clinical Development Consulting (JCDC)

Junvik Clinical Development Consulting AB (JCDC) är ett CRO (Clinical Research Organization), grundat av Christina Junvik, VD och konsult. JCDC bidrar med expertis inom klinisk utveckling och kliniska prövningar med fokus på fas I studier. Terapiområden i fokus är onkologi, hematologi och hemostas.

JCDC är ansvarig för att planera Aptahems kliniska fas I/IIa-studier.

UB-Consulting

Konsultföretag med uppdrag inom läkemedelsutveckling och management. Fungerar som projektledare för Aptahem utvecklingsprojekt.