Teckningsperioden för Aptahems teckningsoption av serie TO 2 avslutad

I Nyheter

Teckningsperioden för TO 2 avslutades den 18 maj 2018 och under denna period nyttjades 16 404 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 0,6 %. Aptahem tillförs därmed cirka 65 TSEK.

16 404 aktier kommer att registreras på Bolagsverket under mitten av juni 2018. Efter registreringen uppgår aktiekapitalet till 3 546 264,5598 kronor fördelat på 15 603 564 aktier.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.