Största ägarna i aktieboken

Nedan listas de tio största ägarna i Aptahem AB per den 31 december 2017. Källa: Euroclear.

Namn Kapital % Röster %
Ivar Nordqvist 11,73 % 11,73 %
Avanza Pension 8,63 % 8,63 %
Johan Lindh  3,46 % 3,46 %
Tina Persson  3,39 % 3,39 %
Swedbank AS (Estonia)  3,15 % 3,15 %
Gunvald Berger 2,82 % 2,82 %
Nordnet Pensionsförsäkring  1,86 % 1,86 %
Lacla Invest AB  1,73 % 1,73 %
Närke Röntgen  1,33 % 1,33 %
Nordea Liv& Pension  1,02 % 1,02 %