Största ägarna i aktieboken

Namn Kapital % Röster %
Avanza Pension 8,57 % 8,57 %
Johan Lindh 6,92 % 6,92 %
Tina Persson  6,77 % 6,77 %
Gunvald Berger  1,99 % 1,99 %
Nordea Liv & Pension  1,96 % 1,96 %