Största ägarna i aktieboken

Nedan listas de tio största ägarna i Aptahem AB per den 31 mars 2018. Källa: Spotlight.

Namn Kapital % Röster %
Ivar Nordqvist 14,26 % 14,26 %
Avanza Pension 7,75 % 7,75 %
Johan Lindh  3,46 % 3,46 %
Tina Persson  3,39 % 3,39 %
Gunvald Berger  2,82 % 2,82 %
Nils Qvarner 2,42 % 2,42 %
AB Svedala Finans  1,92 % 1,92 %
Lacla Invest AB  1,73 % 1,73 %
Nordnet Pensionsförsäkring  1,64 % 1,64 %
Adel Hanna  1,01 % 1,01 %