Största ägarna i aktieboken

Nedan listas de tio största ägarna i Aptahem AB per den 30 juni 2018. Källa: Spotlight Stockmarket.

Namn Kapital % Röster %
Ivar Nordqvist 17,19 % 17,19 %
Avanza Pension 7,31 % 7,31 %
Gunvald Berger  2,82 % 2,82 %
Nils Qvarner  2,42 % 2,42 %
AB Svedala Finans  1,92 % 1,92 %
Nordnet Pensionsförsäkring 1,73 % 1,73 %
Lacla Invest AB  1,73 % 1,73 %
Adel Hanna  1,01 % 1,01 %
Henrik Sellberg  0,93 % 0,93 %
Nordea Liv & Pension  0,92 % 0,92 %