Största ägarna i aktieboken

Nedan listas de tio största ägarna i Aptahem AB per den 30 juni 2018. Källa: Spotlight Stockmarket.

Namn Kapital % Röster %
Ivar Nordqvist 17,19 % 17,19 %
Avanza Pension 7,31 % 7,31 %
Gunvald Berger  2,82 % 2,82 %
Nils Qvarner  2,42 % 2,42 %
AB Svedala Finans  1,92 % 1,92 %
Nordnet Pensionsförsäkring 1,73 % 1,73 %
Lacla Invest AB  1,73 % 1,73 %
Adel Hanna  1,01 % 1,01 %
Henrik Sellberg  0,93 % 0,93 %
Nordea Liv & Pension  0,92 % 0,92 %
Intressenters innehav* Antal aktier Varav utlånat
Mikael Lindstam 53 000 53 000
Luiza Jedlina 10 333 10 333
Ola Skanung  14 078 12 828
Anders Bylock  10 998 0
Kjell Stenberg  44 000 0
Cristina Glad 12 000 12 000
Johan Lindh  539 000 539 000  kapital 3,46 % röster 3,46 %
Tina Persson  527 800 428 298  kapital 3,39 % röster 3,39 %

* Utlånat innehav syns inte i tabellen för största ägare

Yorkville Advisors Global konvertibler

Antal utställda konvertibler: 25 st à 100 000 kr, totalt 2 500 000 kr

Datum                                  Utnyttjade konvertibler                                Aktier
17/7 2018                                              2 st                                                       99 502
13/9 2018                                              3 st                                                     158 730

Kvarstående ej konverterat: 20 st à 100 000 kr, totalt 2 000 000 kr