Största ägarna i aktieboken

Nedan listas de tio största ägarna i Aptahem AB per den 29 mars 2019. Källa: Euroclear.

Namn Kapital Röster
Ivar Nordqvist* 28,46 % 28,46 %
Avanza Pension 5,27 % 5,27 %
AB Svedala Finans  2,12 % 2,12 %
Nordnet Pensionsförsäkring  1,88 % 1,88 %
Johan Lindh  1,25 % 1,25 %
Tina Persson 1,24 % 1,24 %
NQI Netfonds ASA  1,12 % 1,12 %
A Gohari  1,05 % 1,05 %
Handelsbanken Liv  1,05 % 1,05 %
Gunvald Berger  1,03 % 1,03 %

 

*Justerat för kapitalförsäkrings (KF)-innehav (utgör 9,81% av totala antalet aktier)

Intressenters innehav Antal aktier Varav utlånat Röster
Mikael Lindstam 106 000 53 000 0,12 %
Luiza Jedlina 50 333 10 333 0,09 %
Ola Skanung  64 078 12 828 0,12 %
Anders Bylock  10 998 0 0,03 %
Kjell Stenberg  98 000 0 0,23 %
Cristina Glad 36 000 12 000 0,06 %
Johan Lindh  539 000 8 568 1,25 %

Yorkville Advisors Global konvertibler

 

Inga utestående konvertibler