Största ägarna i aktieboken

Nedan listas de tio största ägarna i Aptahem AB per den 25 januari 2019. Källa: Euroclear.

Namn Kapital Röster
Ivar Nordqvist 16,85 % 16,85 %
Nordnet Pensionsförsäkring 11,08 % 11,08 %
Avanza Pension  5,38 % 5,38 %
AB Svedala Finans  2,16 % 2,16 %
Oscar Paulsson  1,70 % 1,70 %
Johan Lindh 1,29 % 1,29 %
Tina Persson  1,27 % 1,27 %
Gunvald Berger  1,05 % 1,05 %
Peter Rubinstein  0,91 % 0,91 %
A. Gohari AB  0,83 % 0,83 %
Intressenters innehav Antal aktier Varav utlånat Röster
Mikael Lindstam 106 000 53 000 0,25 %
Luiza Jedlina 50 333 10 333 0,12 %
Ola Skanung  64 078 12 828 0,15 %
Anders Bylock  10 998 0 0,03 %
Kjell Stenberg  98 000 0 0,23 %
Cristina Glad 36 000 12 000 0,03 %
Johan Lindh  539 000 539 000 1,29 %

Yorkville Advisors Global konvertibler

 

Inga utestående konvertibler