Projekt

Positiva prekliniska resultat

Aptahems läkemedelskandidat, Apta-1, baseras på en grupp av syntetiska biomolekyler, aptamerer. Apta-1 är en helt ny typ av läkemedelskandidat som har visat sig vara icke-toxisk och hämmar både blodproppsbildning och inflammation. Prekliniska försök har visat att Apta-1s unika egenskaper har en betydligt bättre biverkningsprofil än de ledande produkterna på marknaden inom samma indikation(er).

Anti-trombotisk effekt

Resultat från prekliniska studier visar att Apta-1 har en positiv verkan på ett antal nyckelfaktorer som hör ihop med koagulationsprocessen men att detta sker genom en helt ny och unik verkningsmekanism.

Apta-1s anti-koagulationseffekter, såsom hämning av blodkoagels tillväxt samt minskning av dess storlek, uppstår vid icke-toxiska doser.

Anti-inflammatorisk effekt

Prekliniska studier som utförts med Apta-1 för att fastställa substansens anti-inflammatoriska effekter visar en fördelaktig verkningsprofil som tydligen skiljer sig från bl a det jämförda referensläkemedlet dexamethasone.

Apta-1 hämmar flera inflammationsfaktorer, och stimulerar samtidigt kraftigt vissa delar av kroppens egna anti-inflammatoriska försvar.

Icke-toxisk profil

Så här långt har Apta-1 inte uppvisat någon toxisk eller sidoeffekt ens vid 500 mg/kg intravenöst administrerad substans i djur. Bolaget utför studier för närvarande på högre doser för att fastställa Apta-1s biverkningsprofil.