Patent/IP

Baserade på unika nya kemiska föreningar

Aptahems immateriella tillgångar utgörs huvudsakligen av en patentportfölj som innehåller läkemedelskandidater i form av aptamerer som interagerar med kärl och blodsystemets koaguleringsmekanismer.

Aptahem avser att ansöka om ytterligare patent om nya upptäckter görs, och där styrelsen anser det lämpligt att stärka bolagets immateriella skydd. Det kan också bli aktuellt med inlicensiering från externa källor.

Aptahems huvudtillgång är en patentfamilj vars innehåll tydliggörs i tabellen nedan. Bolagets patentansökningar och godkända patent är baserade på unika nya kemiska föreningar. Patenten skyddas av den starkaste formen av patentskydd inom läkemedelsområdet, dvs att patentskydd sökts för de unika RNA-aptamererna. Aptahems immaterialrättsstrategi är att ansöka om patent i de länder som bedöms utgöra de viktigaste marknaderna för företaget att etablera sig på. För närvarande utgörs detta av Europa, USA, Kanada, Kina och Indien.

Område Ans. nr Ansökningsdatum Utgångsdatum Status
Europa 09708523.7 2009-02-05 2029-02-05 Godkänt
USA 12/866413 2009-02-05 2029-02-05 Godkänt
Kanada 2714121 2009-02-05 2029-02-05 Godkänt
Kina 20098011646.4 2009-02-05 2029-02-05 Godkänt
Indien 6250/DELNP/2010 2009-02-05 2029-02-05 Pågående